ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jifraħ lil Tonio Borg għall-unur li ngħata f’Jum ir-Repubblika. L- avukat Tonio Borg kien politiku eemplari li ta sehmu f’bosta karigi fosthom Vii Kap tal- Partit Nazzjonalista għal tmien snin u kif ukoll Kummissarju Ewropew.

Tonio Borg serva bħala deputat fil-Parlament bejn l-1992 u l-2012. Huwa serva bħala Kummissarju Ewropew responsabbli mis-Saħħa sal-2014 u wara nħatar mill-Parlament Ewropew bħala membru tal-Bord tal-Amministrazzjoni tal-Aenzija Ewropea tal-Mediini. Tonio Borg huwa lettur fl-Università ta’ Malta u magħruf ukoll bħala kummentatur politiku u kittieb.

Il-Partit Nazzjonalista jirringrazzja lil Tonio Borg tas-sehem li ta fil-politika permezz ta’ ħidmietu kif ukoll għall-ispirazzjoni li jagħti li-għaagħ li jixtiequ li huma wkoll jagħtu sehemhom fil-politika fil-futur. Il-PN jifraħ ukoll lil dawk kollha li llum ingħataw ieħ u mertu fil-Jum tar-Repubblika.

Clyde Puli

Segretarju enerali

13.12.2018