ŻOMM AĠĠORNAT:

“Il-Partit Nazzjonalista fetaħ kawa fil-Qorti sabiex jiddefendi l-interessi tar-residenti fil- lokalità ta’ San il-Pawl il-Baħar, għaliex il-Partit Laburista kien qed jipprova jaħtaf dan il- Kunsill Lokali meta ma kellux mandat elettorali għax ma’ kisibx il-maġġoranza tal-voti.” Dan qalu s-Segretarju enerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli meta flimkien mad- Deputat Nazzjonalista Robert Cutajar u l-Avukat Errol Cutajar ipprezenta l-kawa f’isem il- Partit Nazzjonalista.

Il-Qorti kienet dià laqgħet mandat ta’ inibizzjoni mressaq mis-Segretarju enerali Clyde Puli f’isem il-Partit Nazzjonalista fis-6 ta’ Frar li għadda. Il-Qorti dakinhar kienet ordnat lis- Segretarju Eekuttiv tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar kif ukoll lid-Direttur tal-Gvern Lokali sabiex ma’ jipproedux bl-elezzjoni ta’ Sindku bil-mod kif kienu qegħdin jipproponu.

Id-Deputat Robert Cutajar qal li fl-aħħar elezzjoni lokali, ir-residenti f’San Pawl il-Baħar b’mod ar u bil-vot tagħhom taw il-maġġoranza f’dan il-Kunsill lill-Partit Nazzjonalista, ida f’dawn l-aħħar snin kien hemm tfixkil ar f’San Pawl il-Baħar, fejn il-Kunsill Lokali b’maġġoranza tal-Partit Nazzjonalista ma tħalliex jaħdem fl-aħjar interess tal-komunità.

L-Avukat Errol Cutajar qal li l-lii tal-Kunsilli Lokali tistipola illi f’kata’ rienja ta’ Sindku, dan il-post vakanti jera’ jimtela minn persuna tal-istess partit politiku, li tkun dik il-persuni li abet l-akbar ammont ta’ voti fl-ewwel għadd wara s-Sindku. Kien jidher ar li l-intenzjoni tal-Partit Laburista kienet mod ieħor.

23.02.2018