ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jinnota li tlestiet l-inkjesta mill-Maistrat Aaron Bueja:

“Fl-atti tal-inkjesta dwar jekk 1) is-Sinjura Michelle Muscat allegatament hijiet the ultimate beneficial owner ta’ EGRANT Inc 2) jekk il-Prim Ministru jew membri tal-familja tiegħu jew John Dalli, Keith Schembri jew Konrad Mizzi għandhomx kontijiet bankarji fil-Pilatus bank 3) jekk kienux involuti fi transazzjonjiet finanzjarji suspettui fi ħdan il-Pilatus bank jew f’atti ta’ korruzzjoi jew ħasil ta’ flus ma’ persuni mill-Aerbajan fil-Pilatus bank”

Il-Partit Nazzjonalista jinnota wkoll li l-din l-inkjesta għaddiet għand l-Avukat enerali sabiex tii analizzata skont il-lii. Il-Partit Nazzjonalista issa jistenna li r-riultat ta’ din l- inkjesta jii ppubblikat kollu fl-ispirtu tat-trasparenza sħiħa, u se jkun qed jagħti r- reazzjonijiet tiegħu dwar dan hekk kif l-inkjesta tii ppubblikata.

21.07.2018