ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista se jressaq emendi għal-lii mressqa mill-Gvern dwar il- Vjolenza Domestika sabiex fil-lii jera’ jidaħħal ir-rikonoxximent tat-tarbija fil-uf bħala parti intergrali tal-familja. Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech iltaqa’ ma’ delegazzjoni tal-Malta Unborn Child Movement (MUCM), li huwa moviment li jibor fih numru ta’ għaqdiet li qed jaħdmu favur id-drittijiet tat-tarbija fil-uf.

Claudio Grech qal li l-ħidma favur id-drittijiet tat-tarbija fil-uf għandha testendi f’oqsma oħra partikolarment dawk relatati mas-servizzi tas-saħħa għan-nisa li jkollhom tqala diffili. Għandha testendi wkoll f’qafas aktar b’saħħtu ta’ servizzi sojali.

Claudio Grech faħħar l-inizjattiva tal-MUCM u enfasizza kif dan il-moviment huwa eempju kif is-sojetà ivili għandha l-ħila u l-impenn li tingħaqad għall-id komuni f’suġġett daqstant delikat u importanti għas-sojetà.

Il-Kordinatur tal-MUCM Tony Mifsud enfasizza li l-għan ewlieni li għalih jaħdem dan il-moviment huwa li t-tarbija fil-uf tingħata l-protezzjoni u l-ħarsien kollu neessarju fis-sojetà. Huwa tenna l-proposta tal-MUCM biex tii organizzata konferenza nazzjonali dwar l-ekoloija tal-uf, li tista’ sservi ta’ pont ta’ konverenza tal-ideat.

Il-Partit Nazzjonalista jera’ jinnota kif mill-istħarrili ie ppubblikat reentament fil-MaltaToday, jidher bi-ar li m’hawnx lok għall-abort f’Malta. Dan hekk kif 97% tal-Maltin u l-Għawdxin ma jaqblux mal-introduzzjoni tal-abort.

Ir-riultat tal-istħarrijuri kif il-Maltin u Għawdxin lesti li jingħaqdu biex jiddefendu l-ħajja, spejalment dik tat-tarbija, li tkun għadha fl-istadju li ma tistax tiddefendi lilha nnifisha.

Claudio Grech

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar il-Benesseri tal-Familja, s-Solidarjetà Sojali, l-Pensjonijiet u Drittijiet tat-Tfal u tat-Tarbija fil-uf

02.03.2018