ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista qed jitlob lill-istituzzjonijiet jipproteu l-interessi tal-konsumaturi Maltin u Għawdxin li ta’ kuljum qed jiu megħla jħallsu kontijiet aktar spissi u aktar għoljin.

Il-Partit Nazzjonalista talab lill-Awtorità ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal- Konsumatur, l-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni u l-Uffiċċju tal-Konsumatur sabiex jinvestigaw l- kontijiet tad-dawl u l-ilma li qed jinħaru mill-ARMS. Dan meta n-nies qed jirievu l- kontijiet tad-dawl u l-ilma aktar spiss u aktar għoljin. Il-Partit Nazzjonalista talab ukoll lill- istituzzjonijiet biex jieħdu l-passi kollha bil-lii biex iħarsu l-interessi tal-konsumaturi Maltin u Għawdxin.

Il-Gvern qed iħaddem ħain is-sistema tal-ħrutal-kontijiet li qiegħed iwassal biex tinqasam l-allokazzjoni annwali tal-units tad-dawl u l-ilma fuq perjodi iqsar minn sena. Dan qed iwassal biex in-nies jispiċċaw jitilfu l-allokazzjoni tagħhom tal-units fuq it-tariffi l-baxxi u jkollhom iħallsu b’rati aktar għoljin milli suppost iħallsu. Dan kollu qed isir bi ksur tal- leilazzjoni sussidjarja. Il-lii tagħmilha ara li jistgħu jintbagħtu kontijiet pro-rata lin-nies ida t-tariffi għandhom japplikaw fuq il-konsum annwali, u allura l-konsum ta’ sena.

Mill-istħarrili l-Partit Nazzjonalista għamel fuq l-ewwel 100 kont li n-nies abu magħhom fid-Dar entrali rriulta li 80% tan-nies ħallsu aktar milli suppost. Din id-diskrepanza tvarja minn 6 sa 600 fis-sena. L-istatistika Ewropea tal-Eurostat ukoll ikkonfermat li n-nies qed iħallsu aktar għall-enerija meta bejn l-2016 u l-2017, il-kontijiet li qed iħallsu l-konsumaturi diedu b’7.1%. Dan fi mien meta l-Eurostat stess tgħid li l-prezz internazzjonali kien wieħed stabbli.

Din il-imgħa, l-Partit Nazzjonalista dià talab lir-Regolatur għall-Enerija u s-Servizzi tal- ilma biex dan ukoll jinvestiga l-kontijiet għoljin li qed joħoru l-ARMS. Ir-Regolatur intalab ukoll biex jieħu l-passi meħtiea biex in-nies ma’ jibqgħux iħallsu aktar milli suppost.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li f’sojetà li jimpurtaha li l-konsumaturi jħallsu għad-dawl u l-ilma li jikkunsmaw mingħajr ma jispiċċaw jinsterqu. Għalhekk jistieden aktar nies jiu bil- kontijiet tagħhom ta’ sena fid-Dar entrali. L-ittra lill-istituzzjonijiet iet ippreentata mill- Vii Kap għall-Ħidma fil-Parlament David Agius, li kien akkumpanjat mill-Kelliema tal- Oppoizzjoni għad-Drittijiet ta-ittadin Claudette Buttigieg, il-President tal-Eekuttiv l- Ininier Mark Anthony Sammut, il-Kandidat l-Avukat Angelo Micallef u s-Sojologu Michael Briguglio.

31.05.2018