ŻOMM AĠĠORNAT:

In-nies qed iħallsu kontijiet aktar għoljin milli suppost għad-dawl u l-ilma. Għalhekk, il-Partit Nazzjonalista talab uffijalment lir-Regolatur għall-Enerija u s-Servizzi tal-Ilma sabiex jinvestiga l-kontijiet għoljin li qed joħoru l-ARMS. Dan wara li l-Gvern qiegħed iħaddem ħain is-sistema tal-ħrutal-kontijiet.

Il-Partit Nazzjonalista talab ukoll lir-Regolatur biex jieħu l-passi kollha meħtiea biex jiddefendi l-interessi tal-konsumaturi. Dan hekk kif in-nies qed jirievu l-kontijiet aktar spiss u jispiċċaw jitilfu l-allokazzjoni tagħhom tal-units tat-tariffi l-baxxi u jispiċċaw iħallsu b’rati aktar il-għoljin milli susppost. Il-lii tagħmilha ara li jistgħu jintbagħatu kontijiet pro-rata lin-nies ida t-tariffi għandhom japplikaw fuq il-konsum annwali, u allura l-konsum ta’ sena.

Mill-istħarrili sar fuq l-ewwel 100 kont li n-nies abu magħhom għand il-Partit Nazzjonalista jirriulta li 80% tan-nies ħallsu aktar milli suppost. Din id-diskrepanza tvarja minn 6 sa 600 fis-sena. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ għaddej bl-eerizzju tal-analii tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma u jħeġġeaktar nies jiu d-Dar entrali u magħhom iibu l- kontijiet ta’ sena sħiħa.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li f’sojetà li jimpurtaha mill-ustizzja sojali, l-konsumaturi m’għandhomx jinsterqux tas-servizz li jingħataw. L-ittra lir-Regolatur iet ippreentata mill- Vii Kap għall-Ħidma fil-Parlament David Agius, il-President tal-Eekuttiv l-Ininier Mark Anthony Sammut u l-Kandidat l-Avukat Angelo Micallef.

29.05.2018