ŻOMM AĠĠORNAT:

Hemm bosta oqsma fejn Malta u -ina jistgħu jsaħħu l-koperazzjoni ma’ xulxin

Il-Partit Nazzjonalista jrid li Malta jkollha l-aqwa relazzjoni possibbli ma-ina għaliex għalkemm Malta u -ina huma pajjii differenti fil-kobor u fil-poizzjoni eografika tagħhom, hemm ħafna setturi li jgħaqqdu li-ewpopli. Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia qal dan meta laqa’ delegazzjoni tal-Partit Komunista ini(CPC) immexxija minn Hao Ping.

Adrian Delia qal li hemm bosta opportunitajiet ta’ koperazzjoni bejn Malta u -ina u kif l- ikbar riors għa-ewpajjii huma n-nies. Huwa enfasizza kif il-Partit Nazzjonalista jħares lejn i-ina bħala pajjiż ġgant ekonomiku fid-dinja, b’sojetà moderna. Dr Delia wera l- apprezzament tiegħu għall-ħidma li -ina qed tagħti f’kontribut determinanti u tkun xprun għall-pai u l-istabbilità globali.

Is-Sur Hao Ping irringrazzja lil Adrian Delia għall-akkoljenza li ngħatat id-delegazzjoni inia, filwaqt li fakkar kif għaddew snin twal minn meta ew stabbiliti r-relazzjonijiet bejn i-ewpartiti. Huwa qabel ma’ Dr Delia li Malta u -ina għandhom ħafna similaritajiet u li hemm bosta setturi fejn i-ewpajjii jistgħu jikkoperaw aktar.

Id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet magħmula mill-Kap tal-Partit Adrian Delia, il- Vii Kapijiet Robert Arrigo u David Agius, il-Kelliem għall-Affarijiet Barranin Carm Mifsud Bonnii, s-Segretarja Internazzjonali Roselyn Borg Knight, il-President tal-Kunsill Amministrattiv David Stellini u l-President tal-Kumitat Eekuttiv Mark Anthony Sammut.

Filwaqt li d-delegazzjoni tal-Partit Komunista inikienet magħmula mis-Segretarju tal-CPC tal-Università ta’ Peking Hao Ping, id-Direttur enerali tal-Bureau tal-Affarijiet Ewropew tal-Punent fl-IDCPC Zhao Fei, id-Direttur tad-Dipartiment tal-Koperazzjoni Internazzjonali tal-Università ta’ Peking Xia Hongwei, il-First Secretary Jin Dalong, it-Third Secretary Li Xiaoxiao u t-Third Secretary Shi Meiqi. Preenti wkoll ir-rappreentanti għall-Ambaxxata inia f’Malta, Zhang Yiqi u Minchuan Dong.

05.03.2018