ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern ippjana, beda u kwai lesta xogħol, bonnjukemm hu bonnju, fit-triq Tal-Balal, mingħajr ma applika għall-permessi meħtiea skont il-lii, u hija konferma ta’ kemm dan il- Gvern jemmen li hu ‘l fuq mil-lii. Dan huwa hain u perikolugħal diversi raunijiet.

Filwaqt li n-nies jimxu skont il-lii kif suppost, l-Gvern minflok jaghti ezempju, għael li jaqbel-applikar tal-permessi. Dan wassal sabiex:

ab fix-xejn lill-Awtorità tal-Ippjanar u lil Awtorità għall-Ambjent u r-Riorsi, fost oħrajn, għaliex fejn suppost dawn l-Awtoritajiet jixtarru u jagħmlu l-istudju neessarju fuq kull applikazzjoni ta’ vilupp qabel ma jibda x-xogħol, din spiċċat gallarija b’idejha marbutin b’deijoni tal-Gvern stess.

• Huwa perikoluu ħain għaliex il-Gvern qed jibgħat messaġġ li-ittadini li m’hemm xejn ħain li tieħu l-lii b’idejk, bil-konsegwenza li min hu l-aktar dgħajjef u jew batut ma jkollux ħajt ta’ kenn.

• Huwa ħain u perikolugħaliex i-ittadini ew misruqa mis-serħan tal-moħħ li l- impatt ambjentali għandu jkun imnaqqas kemm jista’ jkun, minflok isir xogħol bla pjan.

• Il-Gvern wettaq diskriminazzjoni kontra -ittadini kollha li josservaw il-lii billi qabel ma jibdew ix-xogħlijiet jkollom iibu l-permessi necessarji.

Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna dan l-air għax jemmen f’sojetà li jimpurtaha fejn kulħadd inkluil-Gvern, irid josserva l-lii sabiex is-sojetà tagħna tkun waħda usta u ekwa.

Adrian Delia

Kap tal-Oppoizzjoni u Kelliem tal-ustizzja u l-Governanza Tajba

Toni Bezzina

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar Trasport u Infrastruttura

Jason Azzopardi

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar l-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u l-Green Initiatives

Marthese Portelli

Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar il-Proġetti Kapitali, l-Ippjanar u s-Suq tal-Propjetà

01.09.2018