ŻOMM AĠĠORNAT:

Din hija l-lieda għal-libertà tal-espressjoni u d-demokrazija

“Ir-rikors Kostituzzjonali kontra l-Avukat enerali mhix lieda fuq kawa fil-Qorti imma hija lieda għad-demokrazija. Din il-lieda għad-demokrazija jista’ jagħmilha biss il-Partit Nazzjonalista.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta kien qed jindirizza attività politika bit-tema Sojetà li Jimpurtaha f’Ħal Tarxien.

Dr Delia qal li qatt ma kien hawn kawa bħal din, fejn l-Avukat enerali qed jikser il-lii hu stess minflok jiddefendiha, meta ma jridx li jagħtih kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja. Dan meta qed ikompli jibilanja ruħu favur il-Gvern, iwaqqaf lill-Kap tal- Oppoizzjoni milli jaqdi dmirijietu skont il-Kostituzzjoni, ma jagħtihx aċċess għall- informazzjoni sħiħa u qed joħloq bilanpolitiku serju bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni meta l- Prim Ministru u l-Mexxej Laburista għandu kopja sħiħa tal-inkjesta filwaqt li l-Kap tal- Oppoizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista m’għandux.

Adrian Delia qal li funzjoni importanti bħalma hija tal-Avukat enerali qed tintua favur il- Gvern u kull urnata li tgħaddi hija urnata kontra l-Oppoizzjoni. Huwa qal li dan huwa Gvern li ħataf l-istituzzjonijiet, fejn l-ewwel ħataf lill-Kummissarju tal-Pulizija u issa ħataf lill-Avukat enerali wkoll.

Dr Delia qal li l-konklujonijiet tal-inkjesta kienu jkunu biżżejjed għall-Prim Ministru, ida ngħata kopja sħiħa tal-inkjesta. Huwa qal li jekk il-Prim Ministru kellu bonn l-informazzjoni sħiħa biex jaqdi dmirijieu, allura hu wkoll bħala Kap tal-Oppoizzjoni għandu bonn l-istess informazzjoni sabiex jaqdi dmirijiet skont il-Kostituzzjoni.

Dr Delia tkellem fuq l-immigrazzjoni u qal li n-nuqqas ta’ pjan tal-Gvern fl-immigrazzjoni qed iħallu effett negattiv fuq il-komunitajiet tagħna, imma wkoll fuq setturi oħra bħall- prezzijiet, il-kirjiet, l-infrastruttura, l-pagi u t-traffiku. Dan meta l-Gvern ied l-immigrazzjoni u qed iib 10,000 immgrant kull sena. Huwa qal li l-immigrazzjoni qed tispiċċa tħalli effett ukoll fuq is-sigurtà f’numru kbir ta’ lokalitajiet u jeħtieli n-nies jera’ jkollhom is-serħan tal-moħħ meta jkunu fit-toroq.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li filwaqt li Malta għandna tibqa’ tħares l-obbligi internazzjonali, l-obbligu li nsalvaw il-ħajja, għandna wkoll l-obbligu li nħarsu l-interess nazzjonali u l-identità Maltija. Għalhekk hawn bonn ta’ pjan fit-tul fuq l-immigrazzjoni għax fl-aqwa mien in-nies qed jgħix fl-irziezet, fit-toroq u fil-onna.

Adrian Delia qal li l-Gvern jiftaħar bl-ekonomija li qed tikber ida għandna sitwazzjoni fejn l-ekonomija qed tikber bil-popolazzjoni u mhux għax in-nies qed jgħixu aħjar. Huwa qal li - ieda bla pjan fl-immigrazzjoni qed toħloq ukoll pifuq il-familji u l-anzjani Malti u Għawdxin mhux biss bi-idiet fil-kirjiet ida wkoll bil-pagi baxxi u l-prezzijiet dejjem jogħlew tal-ikel.

09.09.2018