ŻOMM AĠĠORNAT:

Jeħtieli tii kjarifikata l-proedura li l-Gvern ua għat-tmexxija tal-estensjoni ta’ 500 sodda fir-residenza San Vinenz u dan b’rispett sħiħ lejn it-trasparenza. Għalhekk permezz tat-tliet membri tiegħu fil-Kumitat għall-Kontijiet Pubblii, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitlob lill-Awditur enerali jinvestiga l-kuntratt li ngħata sabiex jii mistħarrejekk il-Gvern mexiex mar-regolamenti u l-proeduri stabbiliti.

Din it-talba sabiex l-Awditur enerali jinvestiga se ssir wara li l-Gvern naqas illi minnufih jiċċara l-fatti dwar il-proedura li ntuat għat-tmexxija ta’ din l-estensjoni f’San Vinenz. Dan meta artikli li dehru fil-midja lokali qalu li joint venture privat ingħata direct order ta 274 miljun mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Sojali sabiex titmexxa estensjoni ta’ 500 sodda li għad trid tinbena f’San Vincenz.

Is-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Dizabilità u Anzjanità Attiva fi stqarrija kien aħad, ida din iet kontradetta minn dak li ppubblika l-Gvern stess fil-ħara tal-Gazzetta tal- Gvern tal-20 ta’ Lulju 2018. Kelliem għall-Ministeru għall-Finanzi kien qal li l-Ministeru ma kienx approva din id-direct order u ntalab rapport, wara li l-Ministru Edward Scicluna qal li ma kienx jaf b’dan it-tender ta’ aktar minn kwart ta’ biljun ewro.

Id-Dipartiment tal-Informazzjoni (DOI) kien irribatta kummenti magħmula mis-Segretarjat Parlamentari għall-Persuni b’Diabilità u l-Anzjani li pprova jagħti l-impressjoni li in- notifika li dehret fil-Gazzetta tal-Gvern kienet baljata min-naħa tad-DOI. Id-Dipartiment tal- Informazzjoni ida kien ippreia li xogħlu huwa li jippubblika l-informazzjoni mibgħuta mill-Ministeri u entitajiet pubblii u hekk għamel f’dan il-ka.

Fid-dawl ta’ dan kollu u fin-nuqqas min-naħa tal-Gvern li jiċċara s-sitwazzjoni, l- Oppoizzjoni qed tagħżel li permezz tat-tliet membri fil-Kumitat għall-Kontijiet Pubblii Beppe Fenech Adami, Kristy Debono u Claudio Grech, li titlob lill-Awditur enerali jinvestiga l-kuntratt sabiex f’gieħ it-trasparenza u l-governanza tajba jii ċċarat u stabbilit xi proedura ntuat għat-tmexxija ta’ din l-estensjoni fil-kumpless tal-anzjani f’San Vinenz.

Adrian Delia

Kap tal-Oppoizzjoni u Kelliem għall-ustizzja u l-Governanza Tajba

Mario de Marco

Kelliem tal-Oppoizzjoni għall-Finanzi

Maria Deguara

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar Anzjanità Attiva, Persuni b’Diabilità u l-lieda kontra d- Dipendenzi u l-Vizzji

25.08.2018