ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista qed jistenna li jkun hemm trasparenza fid-deijoni tal-Gvern li jixtri ismha fil-bank Lombard mill-fondi tal-IIP. Il-Partit Nazzjonalista jera’ jtenni l-poizzjoni tiegħu f’Diembru li għadda meta fondi mill-IIP intuzaw biex inxtraw ishma tal-Bank of V alletta.

L-Oppozizzjoni dakinhar kienet sosniet li dan imur kontra il-provedimenti tal-lii kif approvato mill-Parlament. Dawn il-provedimenti jinkludu 12 il-oġġettiv li għalihom jistgħu jintuaw il-fondi ta din l-iskema. L-oġġettivi jvarjaw minn inizjattivi biex isiru proetti b’għan sojali, edukattivi, u li jgħinu biex jitkattru l-postijiet tax-xogħol. Oġġettivi oħra jitkelmu fuq miuri biex tissaħħaħ il-governanza tajba u fuq inizjattivi favur is-saħħa u l-kura tal-anzjani. L-ebda wieħed minn dawn l-oġġettiv ma jkopri ix-xiri ta’ ishma fil-banek.

L-Oppozizzjoni tinnota ukoll dak li ie rappurtat mill-midja li sorsi qed jgħidu li dan il-pass huwa wieħed temporanju. Għalhekk qed titlob lill-Gvern li jimxi bit-trasparenza u jispjega: (1) ir-raunijiet wara dan il-pass u kif dawn jorbtu mal-provvedimenti tal-lii tal-IIP; (2) jekk hux vera li dan huwa pass temporanju u (3) x’metodu se juza biex jiddisponi minn dawn l- ishma u meta.

Il-Partit Nazzjonalista jqis li l-qafas tas-settur bankarju huwa wieħed b’saħħtu u kompetittiv u għalhekk m’għandux jinbidel dan il-mudell. Il-Gvern għandu wkoll jikkonsulta mas-settur qabel jieħu dawn id-deijonijiet u l-fondi tal-IIP għandhom jintuaw għal kawi sojali u l- ivilupp.

Mario De Marco

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Finanzi

Kristy Debono

Kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-Ekonomija, is-Servizzi Finanzjarji u l-Innovazjoni

17.03.2018