ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern jibqa’ jwebbes rasu u jaħbi l-informazzjoni li huwa obbligat li jgħaddi skont il-lii

“Mhux biejjed li l-Prim Ministru Joseph Muscat jitkellem dwar ir-riformi fil-Kostituzzjoni, meta imbagħad aenzija tal-Gvern li taqa’ taħtu stess ilha tikser il-lii elettorali għall-aħħar 18 il-xahar. Il-ħabi ta’ dettalji importanti minn Identity Malta lill-Kummisjoni Elettorali dwar ittadini Maltin li għandhom ukoll dritt għall-vot mhux biss qed isir bi ksur tal-lii ida ma jirrispettax il-prinipji tad-demokrazija’ Hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta indirizza attività politika f’San wann, fejn ħabbar li l-Partit Nazzjonalista huwa kostrett biex għal darb’oħra jieħu l-kail-Qorti biex jiddefendi d-drittijiet tiegħu u s-saltna tad-dritt.

Identity Malta ilha għall-aħħar 18 il-xahar taħbi informazzjoni importanti dwar dawk bi dritt għall-vot. Din l-informazzjoni bil-lii għandha suppost tkun disponibbli għall-Kummissjoni Elettorali u għall-partiti politii. L-Aenzija Identity Malta qegħda kontinwament tikser il- lii meta qed tirrifjuta li tgħaddi l-informazzjoni kollha dwar i-ittadini li għandhom dritt għall-vot f’pajjina u minflok tagħżel hi id-dettalji ta’ min trid tgħaddi lill-Kummisjoni Elettorali. Kemm il-Kummisjoni Elettorali kif ukoll il-Partit Nazzjoanlista lmentaw dwar dan ida baqgħu jiu kontinwament injorati. X’qed taħbi din l-aenzija? Għaliex il-Kummisjoni Elettorali se tibqa ma’ tieħux passi kontra dan il-ksur sfaċċat tal-ligi?, staqsa Adrian Delia.

Dr Delia qal li f’demokrazija huwa importanti li kemm il-poplu kif ukoll il-partiti politii jingħataw is-serħan tal-moħħ li l-proess tal-għala jkun wieħed nadif anke billi jkollhom fiduja sħiħa fil-lista tal-persuni li jingħataw id-dritt tal-vot. Joseph Muscat bl-għebusija tar- ras tiegħu qed jhedded dan id-dritt baiku fid-demokrazija. Għal darb’oħra se jkun il-PN li se jieħu passi biex jiddefendi d-demokrazija.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista rea’ sostna kif imgħa wara imgħa l-Gvern qed jonqos milli jserraħ ras il-poplu Malti dwar sens ta’ nuqqas ta’ sigurtà li ħarebi-ar fost il-Maltin u l- Għawdxin fl-aħħar Ewrobarometru. In-nuqqas ta’ sigurtà qed tinħass fost ir-residenti ta’ bosta lokalitajiet fosthom il-Marsa, l-Floriana u San Pawl il-Baħar. Dr Delia qal li l-Gvern sab flus biex jagħti 50 miljun rigal lil Vitals ida mhux isib flus biex jarma lill-Pulizija bl- aħjar fil-lieda kontra l-kriminalità.

Adrian Delia enfasizza kif din in-nuqqas ta’ sigurtà qed tinħass ukoll f’setturi differenti oħra fosthom l-edukazzjoni. In-nuqqas ta’ sigurtà qed tinħass fl-iskejjel, bl-aħħar kaijiet ta’ inidenti u attakki li saru fuq l-għalliema. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Joseph Muscat għandu d-dmir li jassigura li fl-iskejjel ikun hemm is-sigurtà u mhux ifarfar minn din ir-responsabbilità. Dr Delia qal li l-Gvern mhux jagħti l-appoġġ u r-riorsi kollha lill- edukaturi u kif ħareminn studju akkademiku li ie ppubblikat fl-aħħar jiem, 18% biss tal- edukaturi lesti li jibqgħu jgħallmu jekk jiu offruti opportunità ta’ karriera ohra. Huwa qal li dan l-istudju jrid jittieħed fid-dawl tal-ftehim mall-għalliema li l-maġġoranza tal-edukaturi jqisuh l-ftehim bhala wiehed ferm ‘il bogħod minn dak li stennew huma.

04.03.2018