ŻOMM AĠĠORNAT:

Dan wara li l-Avukat enerali baqa’ m’għaddiex kopja sħiħa tal-inkjesta

Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia ngħata raun mill-Qorti u r-rikors Kostituzzjonali li ressaq biex jingħata kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja se jinstema’ b’urgenza. Dan wara li l-Avukat enerali ma riedx li l-Qorti tiddeiedi b’urenza dan ir- rikors u ried li jiddeiedi hu biss, filwaqt li jostakola l-mod kif il-Kap tal-Oppoizzjoni jeerita dmirijietu skont il-lii.

Fid-deijoni tiegħu, l-Imħallef Robert Mangion iddikjara li l-mertu tar-rikors Kostituzzjonali mressaq mill-Kap tal-Oppoizzjoni jimmerita li jii trattat b’urenza. Dan meta l-Kap tal- Oppoizzjoni qed jitlob lill-Qorti tiddikjara li bid-deijoni tiegħu li ma jagħtihx kopja sħiħa tal-inkjesta, l-Avukat enerali qiegħed iwaqqfu milli jaqdi dmirijiet bħala Kap tal- Oppoizzjoni skont il-lii. Il-Qorti qalet li ma tistax serenament tasal għall-konklujoni li din il-kwistjoni mressqa minn Adrian Delia mhix ta’ ‘natura urenti’ jew li ‘m’għandhomx għalfejn jiu trattati b’xi għala partikolari’.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia kien ressaq dan ir-rikors Kostituzzjonali kontra l- Avukat enerali wara li bid-deijoni tiegħu li ma jagħtix kopja sħiħa tal-inkjesta tal- Maistrat Bugeja, l-istess Avukat enerali kien qed imur kontra l-Kostituzzjoni u kontra l- Konvenzjoni Ewropea. Dan filwaqt li kien qed joħloq bilanpolitiku serju bejn il-Gvern u l- Oppoizzjoni meta l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Laburista kellu kopja sħiħa tal-inkjesta filwaqt li l-Kap tal-Oppoizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista m’għandux.

Fir-risposta tiegħu għal dan ir-rikors b’urgenza, l-Avukat enerali kien bilanja ruħu aktar favur il-Gvern meta ma riedx li l-Qorti tisma l-kaz b’urenza. Dan kontra l-prinipju tat- trasparenza kif ukoll kontra l-interess nazzjonali. Is-smigħ tar-rikors Kostituzzjonali mressaq mill-Kap tal-Oppoizzjoni se jsir nhar it-Tnejn 3 ta’ Settembru li ej.

16.08.2018