ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-White Paper għall-Att tal-Care Workers maħrua mill-Gvern għall-konsultazzjoni pubblika għanha bai mill-ideat imnedija minn Gvern Nazzjonalista preedenti. Dawn l-ideat kienu intii fuq il-ħtiea li jiu stabbiliti standards għoljin għal diversi ħaddiema fis-settur tas-saħħa u l-kura tal-anzjani.

Gvernijiet Nazzjonalisti kellhom vijoni ara għall-istrutturar u t-tkabbir tas-servizzi sojali, b’għarfien tal-bonn ta’ riformi f’settur li dejjem qiegħed jikber. Dan wassal biex il- professjonisti u l-paramedii jiu regolarizzati bi strutturi taħt l-amministrazzjoni tal- Awtorità.

Wara ieda fid-domanda u l-operaturi tal-care workers f’dawn l-aħħar mien, il-Partit Nazzjonalista huwa mħasseb li tkabbir seħħ f’vakum ta’ linji gwida, standards u regolarizzazzjoni tas-settur.

In-nies qed jistennew li dan l-Att iwassl sabiex tgħola l-kwalità ta’ kull min huwa impenjat iwassal servizz f’settur vulnerabbli tas-sojetà bħalma huma l-anzjani u l-morda. Il-Partit Nazzjonalista iħeġġebiex jitressqu l-ideat waqt il-perjodu ta’ konsultazzjoni.

Maria Deguara

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar l-Anzjanità Attiva, l-Persuni b’Diabilita u l-lieda kontra d-Dipendenzi u l-Vizzji

18.05.2018