ŻOMM AĠĠORNAT:

Irridu sojetà li jimpurtaha mill-ħarsien tar-reputazzjoni tal-pajji

Ir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea jgħid ar li l-bank Pilatus kien qed jaħsel il-flus u l-istituzzjonijiet m’għamlux xogħolhom. Hemm xi nies li l-Prim Ministru irid jibqa’ jiddefendi u li bl-ebda rapport mhu dispost li jgħid li xi ħadd għandu jerfa’ r- responsabbilità.’, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fuq NET FM.

Dr Delia qal li jekk persuna għandha ħanut, meta tbiegħ il-prodotti għandha l-obbligu li tagħti l-irevuta tal-VAT lill-klijenti jew inkella teħel multi, penali jew priunerija. Fil-katal-bank Pilatus ida, fejn mir-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea deher ar li kien hemm nuqqasijiet ari minn dan il-bank, ma sar xejn u ħadd mhu jorr responsabbilità u dan meta fis-settur tas-servizzi finanzjarji hemm liijiet ari.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li wara l-konklujonijiet tar-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) dwar il-mod kif l-FIAU kien laxk fuq il-katal-bank Pilatus, i-mien tal- iskui issa għadda. Huwa qal ukoll li wasal i-mien li tittieħed ir-responsabbilità politika u l- Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna għandu jirrienja u jekk ma jirrienjax, il-Prim Ministru Joseph Muscat irid jerfa’ r-responsabbilità huwa wkoll.

Adrian Delia qal li dan huwa attakk minn pajjina fuq pajjina, attakk mill-Gvern fuq is- settur tas-servizzi finanzjarji, liema settur matul is-snin in-nies u l-professjonisti rnexxilhom jsaħħu u jibnu reputazzjoni tajba. Dan meta r-rapport tal-Awtorità Bankarja Ewropea ikkonkluda li l-awtoritajiet Maltin ‘b’nuqqasijiet enerali u sistematii’ ħallew il-bank Pilatus jikser il-liijiet Ewropej kontra l-ħasil tal-flus, u meta lanqas ma nstabet dokumentazzjoni tajba fl-FIAU dwar dan il-bank.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-awtoritajiet li suppost li qegħdin hemm sabiex jipproteu lin-nies, minflok qed jinammu ostaġġ tal-Gvern u spiċċaw imtappna b’akkui serji kontrihom mill-entitajiet Ewropej. Huwa qal ukoll li l-Prim Ministru Joseph Muscat baqa’ jkaxkar saqajh u ma ħax id-deijonijiet li kien hemm bonn biex ir-reputazzjoni tas- settur tas-servizzi finanzjarji tii mħarsa sabiex jiu ssalvagwardjati l-postijiet tax-xogħol tan-nies li dan is-settur joffri b’mod spejali li-għaagħ.

Dr Delia qal li l-bank Pilatus qatt ma kellu jingħata l-lienzja biex jaħdem minn Malta u t- talba tal-MFSA għar-revoka tal-lienzja ta’ dan il-bank waslet xhur tard. Dan meta l-eks chairman tal-bank Pilatus jinsab mimum fl-Istati Uniti u jinsab akkuat b’ħasil tal-flus, liema akkui jorru piena sa’ 125 sena priunerija. Huwa qal li għandu jii stabbilit għalfejn kien hemm dawn in-nuqqasijiet li sabet l-Awtorità Bankarja Ewropea fl-FIAU, għaliex f’pajjiserju b’konklujonijiet serji bħal dawn iwasslu għar-rienji.

Adrian Delia qal li issa n-nies qed jistennew li tintrefa’ r-responsabbilità politika għax Malta ma tistax tibqa’ tistenna aktar għal azzjoni li tkun effettiva, għaliex inkella se ssir aktar ħsara lir-reputazzjoni tal-pajjiu aktar ħsara lir-reputazzjoni tal-istituzzjonijet ta’ pajjina.

15.07.2018