ŻOMM AĠĠORNAT:

L-inkjesti dwar il-korruzzjoni u l-qtil ta’ Caruana Galizia se jispiċċaw f’bir tas-skieken

In-nies se jibqgħu xorta waħda ma jinqdewx bil-ħatriet li se jsiru mill-Gvern fil-Qorti, u se jibqgħu idumu sabiex issir ustizzja fi mien rajonevoli. Dan filwaqt li mhux se jii indirizzat l-ammont tax-xogħol tal-maistrati, u għalhekk l-inkjesti fosthom dawk relatati mal-kaijiet ta’ korruzzjoni u l-kai tal-qtil ta’ Caruana Galizia, jaqgħu lura.

Il-Gvern se jkun qed jaħtar tliet maistrati u se jaħtar tlett avukati biex iservu ta’ maistrati. Dan ifisser li l-poizzjoni tal-imħallfin se titjieb għax se jizdiedu tlieta, ida xorta jifdal ewpostijiet vakanti għal full compliment filwaqt li s-sitwazzjoni tal-maistrati se tibqa kif inhi, meta m’hemmx limitu kemm jista’ jkun hemm maistrati.

Sal-lum baqgħet ma ietx indizzata b’serjetà l-irwol tal-maistrati sabiex jiu mifruda l- maistrati inkwerenti u l-maistrati li jisimgħu u jiddeiedu l-kawi sabiex il-proess jitħaffef. Dan kollu jfisser li hemm bonn aktar ħatriet kemm fost l-imħallfin kif ukoll fost il- maistrati biex il-proess li bih issir ustizzja jitħaffef. Dan ifisser li b’aktar ħatriet, l-inkjesti maisterjali dwar il-korruzzjoni jista’ jkollhom maistrati dedikati għalihom u għalhekk il- ustizzja sseħħ u sseħħ malajr.

Skont emenda li kien daħħal il-Gvern Laburista fl-2014, in-numru tal-imħallfin kellu jkun ta’ mhux aktar minn 24 u l-Prim Imħallef, ida llum hemm 19-il imħallef u l-Prim Imħallef. Filwaqt li n-numru tal-imħallfin huwa limitat bil-lii, n-numru tal-maistrati mhux limitat u fil-preent hawn 22 maistrat. Dan filwaqt li x-xogħol tal-maistrati huwa varju u apparti l- kawi għandhom ukoll inkjesti, li jwassal għad-dewmien fis-smigħ tal-kawi u l-qtugħ tagħhom, peress li l-maistrati jinsabu impenjati wkoll fl-inkjesti.

Dwar dan mhux qed ikun hemm progress u f’Malta għandna l-inqas numru ta’ imħallfin fl- Ewropa kollha per capita. L-Ewropa wkoll uriet il-preokkupazzjoni għas-sitwazzjoni fin- numru tal-imħallfin u l-maistrati li hawn f’Malta. Dan għaliex għandna l-inqas rata ta’ udikanti pparagunat mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea u għalhekk in-nies qed jispiċċaw jistennew is-snin sakemm issir ustizzja.

L-istatistika qed turi li qed jidħlu anqas kawi minn qabel u dan jindika li mhux bilfors li qed ikun hemm aktar sentenzi milli jidħlu. Il-Ministru Owen Bonnici wkoll ammetta li fl-appelli hemm dewmien esaerat sabiex jiu appuntati l-kawi. Jekk verament il-Ministru Owen Bonnici jrid li l-appelli jinqatgħu ijed malajr, għandu jara li jkun hemm full compliment fl- imħallfin u mhux intenzjoni fjakka u bla ħeġġa għal dan is-settur.

19.06.2018