ŻOMM AĠĠORNAT:

In-nies qed jistennew spjegazzjoni mingħand il-Prim Ministru Joseph Muscat dwar l- allegazzjonijiet li qed isiru fuq i-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri.

Fil-Parlament il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia staqsa lil Joseph Muscat dwar artiklu fil- midja indipendenti fejn ie allegat li Keith Schembri rieva $430,000 ħamest ijiem wara - jara f’Baku fl-Aerbajan. Għal din il-mistoqsija li saritlu Joseph Muscat qal li Keith Schemnbri jiċħad kategorikament u li din kienet ‘storja mimlija invenzjonijiet.

Fid-dawl li aktar allegazzjonijiet fil-konfront ta’ Keith Schembri qed jiu rrappurtati fil-midja indipendenti, n-nies qed jistennew li jsiru jafu l-verità. Wara din i-aħda min-naħa ta’ Joseph Muscat, il-midja indipendenti rrappurtat kif bid-data u l-ammonti, l-flus li allegatament i-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri rieva fil-kont tal-bank wara -jara f’Baku fl-Aerbajan.

Il-Partit Nazzjonalista jistaqsi jekk Joseph Muscat u Keith Schembri hux se jbiddlu l-verjoni tagħhom issa li ħaru aktar dettalji fuq dawn l-allegazzjonijiet ta’ fondi jew jekk hux se jibqgħu jgħidu li dawn l-istejjer irrappurtati fil-midja huma invenzjonijiet.

06.06.2018