ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern, u b'mod partikolari l-Ministru tal-Ugwaljanza, ma jistgħux jibqgħu jaħarbu r-realtà li f'pajjina l-gender pay gap f'pajjina issa laħqet il-11%. Dan ifisser li hemm numru sostanzjali ta' nisa li minn issa sal-aħħar tas-sena se jkunu qed jaħdmu imma daqs li kieku mhux se jithallsu!

L-impressjoni li l-Gvern qed jipprova jgħaddi li m'hemmx problemi u li n-numri jpinu stampa sabiħa huwa messaġġ qarrieqi li mhux qed iwassal sabiex titjib is-sitwazzjoni f' pajjina. In-nisa Maltin qed jistennew ħafna aktar minn dak li suppost li huwa l-aktar Gvern femminista ta' pajjina.

Claudette Buttigieg

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar id-Drittijiet Indaqs, il-Libertajiet ivili u d-Drittijiet ta- ittadin

20.11.2018