ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-vot tiegħek hu l-vuċi tiegħek u hu ż-żmien opportun biex issemmgħa leħnek.

Hemm erbgħa raġunijiet għaliex għandek tivvota:

  

1. Il-Korruzzjoni fiha prezz li tħallas għaliha int

Il-verita’ hi: Meta l-korruzzjoni tasal sal-quċċata fit-tmexxijja tal-pajjiż, int ikollok tħallas ghal-kappriċċi u llegalitajiet ta’ ħaddieħor. Irridu nwaqqfu dan l-abbuż biex il-ġid iġġenerat mill-ekonomija jasal għandek. 

 

2. Għaliex int jixraqlek aħjar

Tista’ timmaġina l-opportunatijiet li jinħolqu jekk minflok Gvern iffukat biex jistgħana, minflok ikun kommess li jservik?

 

3. Ghaliex int għandek bżonn bidla

Ahna ġejna traduti – dik hi il-verita’. Hafna nies jiddispjacihom tad-deċiżjonijiet ħżiena li jkunu ħadu w int taf lil xi ħadt żgur li fl-2013 ivvota lill-Muscat u illum jinsab imwegga'. Ejja nibdlu d-direzzjoni flimkien. Issa.

 

4. Għaliex jekk int ma tiddeċidix, ħaddiehor jiddeċiedi għalik

Mintix interressat fil-politika? Erġa’ aħsiba. Taffetwalek ħajtek kuljum. Jekk ma’ ssemmgħax leħnek int, ħaddieħor jitkellem f’ismek u mhux bilfors kif tixtieq int.

 

 

 

 

 

indeciz.jpeg

 

 

godfrey.jpg