ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jappella lill-Gvern sabiex ibiddel id-deijoni tiegħu, li l-estensjoni tal- qasam industrijali ta’ Bulebel u jeqred 120,000 metru kwadru ta’ art b’valur agrikolu, storiku u bijoloiku. Din id-deijoni tal-Gvern se tkun qed tfisser telfa għall-bdiewa li jaħdmu din l- art u telfa għall-komunità ta-ejtun. Dan huwa kontra dak mitlub mill-policy document tal- Gvern stess, l-ISPED, kif ukoll kontra dak mitlub mill-pjan lokali. Joseph Muscat mhux jgħid il-verità kollha meta jgħid biss li din l-art hija identifikata għall-ivilupp industrijali, u jieqaf hemm.

L-iSPED jitlob studju fuq din l-art agrikola, qabel ma’ din tingħata għall-izvilupp:

  • Rural Objective 1 ta’ l-iSPED tgħid ar u tond li art agrikola tajba għandha tii protetta milli tii viluppata.

  • Rural Objective 2 ta’ l-iSPED tgħid ukoll li fejn l-ivilupp ma jistax isir post ieħor għajr f’postijiet rurali, wieħed għandu jagħżel post li huwa dià identifikat bħala area of containment, jew li dià kien viluppat qabel, jew li dià għandu bini fuqu u dan filwaqt illi dan l-ivilupp propost irid itejjeb l-ambjent rurali.

  • Il-pjan lokali għan-nofsinhar ta’ Malta jiddikjara li din l-art agrikola hija identifikata bħala land of high-grade agricultural value u tesii li qabel jsir l-istudju, before any additional industrial development can be permitted.

    Il-Partit Nazzjonalista jemmen fl-izvilupp sostenibbli u allura jitlob lill-Prim Ministru, l- Ministru għall-Ambjent u l-Ministru għall-Ippjanar:

1. Jikkonfermaw minnufih jekk sarx dan l-istudju mitlub mil-lii li jiġġustifika l- ivilupp.

2. Minnufih jippubblikaw l-istudju, jekk sar.

3. Minnufih jgħidu min għamel l-istudju.

4. Jispjegaw għaliex il-Prim Ministru qatt m’għamel referenza għal dan l-obbligu legali

li jsir l-istudju li jiddetermina l-valur agrikolu tar-raba’.

  1. Jgħidu x’laqgħat kellu l-Ministru għall-Ambjent mal-bdiewa li jaħdmu din ir-raba’.

  2. Jgħidu min huma l-kumpaniji li jridu li l-fabbriki tagħhom tkun flok ir-raba’, u biex

jikkonfermaw jekk hemmx waħda minnhom indikata dià għall-produzzjoni tal-kannabis mediinali.

Jason Azzopardi

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u l-Green Initiatives

Marthese Portelli

Kelliema għall-Proetti Kapitali, għall-Ippjanar u s-Suq tal-Propjetà

Edwin Vassallo

Kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Self Employed, Negozji Żgħar, Koperattivi, Biedja u Sajd

13.02.2018