ŻOMM AĠĠORNAT:

“Dan huwa Gvern li qed jaħtar persuni tal-qalba u qrib tal-Partit Laburista fl-aktar poizzjonijiet sensittivi sabiex il-Prim Ministru jkollu aktar poter. Għalhekk jeħtieli nagħmlu eami tal-istituzzjonijiet tagħna biex verament insaħħu d-demokrazija u r- reputazzjoni ta’ pajjina.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia fuq NET FM.

Dr Delia qal li f’pajjina għandha tera’ tiddaħħal il-meritokrazija meta jinħatru persuni fl- awtoritajiet jew poizzjonijiet sensittivi. Dan għaliex l-unika riga li biha qed jimxi l-Prim Ministru fil-ħatriet li qed jagħmel hija dik li jintgħalu persuni li kienu jimmilitaw jew li huma qrib tal-Partit Laburista u jispiċċaw jitwarrbu persuni li jkunu fit for purpose. Adrian Delia għamel referenza għall-abbozz tar-rapport tal-Kummissjoni Venezja, li iet Malta sabiex tistħarreit-tħaddim tas-saltna tad-dritt. Il-Kummissjoni tagħmilha ara li l-Prim Ministru huwa -entru tal-poter u li l-President, il-Parlament, il-Kabinett tal-Ministru, il- udikatura u l-Ombudsman huma dgħajfin quddiem il-poteri tal-Prim Ministru, u m’humiex fl-aħjar poizzjoni biex iwettqu -checks and balances meħtiea f’demokrazija.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Joseph Muscat għandu jkollu r-rieda li jaħtar persuna mill-kamp oppost bħala President ta’ Malta, kif kien għamel l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi meta ħatar lil George Abela. Adrian Delia qal li jekk verament Joseph Muscat iħobb lil Malta u jrid iib l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox għandu juri din il-maturità politika. Huwa stieden lil Joseph Muscat biex jintgħael President li jkun igawdi kunsens wiesa’ u li m’għandux għalfejn ikun ej minn kamp politiku wieħed. Dan meta Kummissjoni Venezja qed tissuġġerixxi li l-President jkollu l-poter li jaixxi mingħajr il-pariri tal-Prim Ministru.

Adrian Delia qal li l-Kummissjoni Venezja rrimarkat kif l-Avukat enerali qed jilbes ħafna kpiepel u tirrakkomanda li dawn il-poteri jiu separati. Huwa fakkar li fetaħ kawa Kostituzzjonali kontra l-Avukat enerali sabiex jingħata kopja sħiħa tal-inkjesta tal- Maistrat Aaron Bugeja. Dan meta l-Avukat enerali baqa’ jinsisti li ma jagħtihx kopja tal- inkjesta għaliex ‘ma kienx se jommha fil-kexxun’ ida kien se jitkellem dwarha, u ħoloq bilanpolitiku serju meta l-Prim Ministru, l-Ministru għall-ustizzja, l-Kap tal- Komunikazzjoni tal-Gvern fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u ħdax il-persuna oħra għandhom kopja ida l-Kap tal-Oppoizzjoni m’għandux.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem fuq il-kata’ Neville Gafà u l-allegazzjonijiet fil- konfront tiegħu relatati ma’ tixħim biex jinħaru vias medii lil ittadini Libjani. Dwar dan il-kaqed jitkellem ukoll Ivan Grech Mintoff u qal li Gafà mar il-Libja u ltaqa’ ma xhieda li qegħdin fil-lista tax-xhieda ta’ kawa fil-Qorti dwar dan l-allegat ħrutal-vias medii. Fil- jiem li għaddew, l-midja rrappurtat kif il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne neħħa lil Neville Gafà mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Medii (FMS) ida għall-mistoqsijiet li għamlulu l- urnalisti, l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li Neville Gafà qed jaħdem tajjeb ħafna.

Adrian Delia qal li fil-Parlament staqsa kemm lill-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne u lill-Ministru għall-Intern Michael Farrugia jekk għandhomx stqarrija Ministerjali x’jagħmlu dwar Neville Gafà ida baqgħu siekta. Huwa wera solidarjetà ma’ Ivan Grech Mintoff, li fil-jiem li għaddew rieva theddid fuq ħajtu, u tah l-appoġġ sħiħ tiegħu u tal-Partit Nazzjonalista.

Dr Delia qal li bħala pajjidemokratiku għandna l-obbligu li niddefendu d-dritt tal-libertà tal- espressjoni u stieden lill-awtoritajiet sabiex jagħtu l-protezzjoni lil Ivan Grech Mintoff. Huwa qal li s-sistema ta’ impunità li daħħal il-Gvern għandha tintemm u jekk hemm bonn li ssir investigazzjoni din għandha ssir. Adrian Delia qal li Joseph Muscat jinsab b’idejh marbutin u bħalma qed jipprotei li-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi qed jibqa’ jiddefendi ‘l ftit magħżula ta’ Kastilja.

16.12.2018