Irridu nwelldu mill-ġdid t-tamiet għal dan il-pajjiż. Ħadd minnha ma jista' jibqa' sieket u indifferenti quddiem l-avvenimenti u l-ġrajjiet li esperjenzajna lkoll flimkien. Huma ġrajjiet għax uliedna sejrin jiġġudikawna fuqhom.  Huma avvenimenti għax għexnihom u rajnihom jiżviluppaw quddiem għajnejna kuljum.

Il-politika hija għodda b'saħħitha u nobbli meta tintuża sew biex toħloq il-ġid, ix-xogħol u l-għaqda.  Ma rridx nara lil Malta tkompli titmexxa b'kontinwita' fuq gidba ta' Joseph Muscat. Moviment li wiegħed terremot kif fil-fatt sar.  Governanza ta' intriċċi, frameups, skandli, impunita' u korruzzjoni. 

Għal dan kollu jħallas il-ħaddiem u tbati reputazzjoni ta' pajjiż, kredibilita' ta' ġens. Irridu nirrestawraw mill-qiegħ ir-reputazzjoni tal-pajjiż. Dan it-tindif qatt ma jista' jsir minn min wassal lil dan il-pajjiż sax-xifer.

 

Wara ġimgħat ta' ħsieb flimkien mal-familja tiegħi ddeċidejt.  Irrid nara lil pajjiżi nazzjon normali.  Irrid nara l-verita' kollha kemm hi.  Il-politika tas-sewwa mhux napprezzaha, inħobbha daqs il-bandiera Maltija. Il-politika servizz, dedikazzjoni, altruwiżmu u sagrifiċċju. Meta tagħmel is-sewwa ma tistax tintogħġob ma' kulħadd,

Fl-Elezzjoni Ġenerali li jmiss sejjer nikkontesta mal-Partit Nazzjonalista fuq is-7 Distrett Elettorali.

Malta għandha bżonn paġna ġdida. Nemmen li Alla jagħtini d-dehen u jmexxini.  Kull min iħobb lil pajjiżu għandu jivvota lill-Partit Nazzjonalista. 

Charles Azzopardi

About

Edukatur. Eks-Sindku r-Rabat fis-sena 2003 u fis-2013. Eks-Kandidat Laburista. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 Distrett.