ŻOMM AĠĠORNAT:

“Il-Gvern jinsab f’konfujoni biex jispjega l-proedura li ntuat fl-għoti tal-kuntratt tal- estensjoni ta’ San Vinenz. Għalkemm il-Partit Laburista qed jagħti impressjoni differenti, l- Oppoizzjoni trid li l-Awditur enerali jinvestiga jekk il-proeduri li ntuaw kienux skont il- lii.”, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal dan waqt intervista fuq NET FM.

Dr Delia qal li l-Partit Nazzjonalista qed jitlob lill-Awditur enerali jinvestiga l-kuntratt għall-estensjoni ta’ 500 sodda f’San Vinenz biex jiċċara l-fatti dwar il-proedura li ntuat għat-tmexxija ta’ din l-estensjoni li għad trid tinbena. Huwa qal li fid-dawl li l-Gvern baqa’ ma ċċarax is-sitwazzjoni, l-Oppoizzjoni permezz tat-tliet membri tagħha fil-Kumitat għall- Kontijiet Pubblii, se tkun qed titlob lill-Awditur jinvestiga l-kuntratt f’ieħ it-trasparenza u l-governanza tajba.

Dan meta ngħata direct order ta’ 274 miljun għall-bini tal-estensjoni f’San Vinenz u wara li kelliem għall-Ministeru għall-Finanzi qal li l-Ministeru ma kienx approva din id-direct order u ntalab rapport, wara li l-Ministru Edward Scicluna qal li ma kienx jaf b’dan it-tender ta’ aktar minn kwart ta’ biljun ewro. Dr Delia qal li l-Oppoizzjoni ma tikkritikax il- kuntratturi jew lin-negozjanti ida se tibqa’ tkun viilanti fuq il-ħidma tal-Gvern u fejn ikun hemm it-tgerfix titlob lill-Awtoritajiet sabiex jinvestigaw.

Adrian Delia qal li t-taħwid min-naħa tal-Gvern deher ukoll fil-mod kif b’għala daħħal l- AvviLegali dwar tibdil fil-leave tal-ħaddiema. Dan sar mingħajr diskussjoni serja bejn rappreentanti ta’ min jaħdem u min iħaddem biex jitfasslu proposti konkreti u sostenibbli, li wassal biex il-Gvern kellu jirtira l-AvviLegali ftit jiem biss wara. Huwa eempju ar kif il- Gvern miexi mingħajr pjan u mingħajr konsultazzjoni mal-imsieħba sojali għax ma jemminx fid-djalogu sojali.

Dwar il-kaijiet rienti tal-immigrazzjoni, Adrian Delia sostna li jgħid x’jgħid il-Prim Ministru Joseph Muscat, l-immigranti se jibqgħu jiu mill-Afrika lejn l-Ewropa. Huwa qal li sfortuntament hemm nies li jitilfu ħajjithom fil-vjaġġ tagħhom fil-baħar Mediterran. Din traedja umana. Joseph Muscat mhux jikkonvini biżżejjed l-Ewropa sabiex tagħmel aktar għall-isfida tal-immigrazzjoni, li hija waħda tal-Unjoni Ewropea kollha. Huwa qal li jeħtieli nindirizzaw il-problemi li l-immigrazzjoni qed toħloq fil-lokalitajiet bħalma hi l-Marsa. Dr Delia qal li l-Gvern nesa’ l-Marsin u għalhekk l-Oppoizzjoni se tkun qed toffri s-soluzzjonijiet sabiex ikun hemm aktar sigurtà fil-lokalitajiet u biex il-onna ma jispiċċawx b’immigranti għax ikunu bla saqaf fuq rashom. Il-Marsin għandhom id-dritt jgawdu r-raħal tagħhom u li jkollhom is-sigurtà sħiħa fil-lokalità.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din is-sitwazzjoni hija riultat tal-immigrazzjoni bla pjan, li s-sena li għaddiet fissret 15,000 immigrant, f’ekonomija li qed tikber bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni. Adrian Delia qal li l-Gvern ida mhux iqis l-impatt li dan kollu qed iħalli fuq oqsma bħall-pagi, l-infrastruttura, t-traffiku u l-ambjent ta’ pajjina. Il-Partit Nazzjonalista jrid li uliedna jkollhom ambjent sabih u nadif u li ma jibqgħux jimirdu bit- trabijiet u bid-duħħan fejn ir-riorsi naturali bħall-ilma, ir-riħ u x-xemx jintuaw b’mod ferm aktar effettiv għall-enerazzjoni ta’ enerija aktar nadifa.

Dr Delia tkellem dwar il-kali velat il-midja li l-President tal-Venewela Nicolas Maduro u persuni qrib tiegħu allegatament ħaslu 511 miljun f’pajjina. Din hija konsegwenza li sfortunatament Malta qed issir attraenti mhux għall-investituri serji ida għal dawk li jkunu jridu jagħmlu ħasil tal-flus. Dr Delia qal li din hija aħbar li ttappan ir-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjarji f’Malta u li l-ħarsien tar-reputazzjoni ta’ dan is-settur mhix qed tittieħed bis-serjetà mill-Gvern. Dan meta issa hija responabbilità diretta tal-Prim Ministru Joseph Muscat.

26.08.2018