ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista ta’ Raħal did jirreferu għal dak li ara aktar kmieni din il-imgħa meta s-Sindku, fuq deizjoni tiegħu biss, għalaq i-ona li fiha għal ħafna snin kien jarma l-monti. Wara kritika qawwija li saret, jidher ar li s-Sindku biddel id-deizjoni u rea’ fetaħ din i-ona billi neħħa l-barrikati li kienu tpoġġew fuq ordni tiegħu.

Filwaqt li l-kunsillieri Nazzjonalisti jilqgħu b’mod poittiv il-ftuh mill-did tal-post biex il- monti jkun jista’ jkompli jarma u jagħti servizz lir-residenti fost l-oħrajn, jikkundannaw bla riserva l-air irresponsabbli tas-Sindku Domenic Grima.

Il-kunsillieri Nazzjonalisti jemmnu li tant l-agir tas-Sindku kien skorett, bla preedent u bla proporzjon, li kien huwa stess li rea’ fetaħ l-aċċess li kien għalaq minn jheddu. Huma jsostnu li s-Sindku Domenic Grima jrid jifhem li la l-Kunsill Lokali u lanqas Raħal did m’huma propjetà tiegħu u għalhekk ma jistax jaqbad u jagħmel dak li jiddeiedi waħdu. Skont il-lii tal-Kunsilli Lokali, huma l-kunsillieri kollha li jiddeiedu dwar x’azzjonijiet jista’ jieħu l-Kunsill u mhux is-Sindku waħdu. Għalhekk dak kollu li għamel is-Sindku huwa illegali u bla ebda bai peress li qatt ma kien hemm deijoni fil-Kunsill sabiex i-ona fejn jarma l-monti tingħalaq.

Is-sens komun rebaħ fuq id-deijonijiet mgħala tas-Sindku Domenic Grima, li issa jrid jerfa’ r-responsabbilità tal-fjask li għamel. Minkejja li jidher li s-Sindku qed jipprova jitfa’ l- ħtija fuq is-Segretarju Eekuttiv, kulħadd jaf li wara dak li ara kien hemm is-Sindku biss u ħadd aktar. Il-kunsillieri Nazzjonalisti jsostnu li jekk hemm xi materji li huma meħtiea li jiu diskussi mal-bejjiegħa tal-monti, dawn il-materji għandhom jiu diskussi u solvuti b’mod ivili mingħajr ma jkun ipperikolat l-għajxien tal-istess bejjiegħa u tal-familji tagħhom kif ipperikola li jsir is-Sindku bl-air tiegħu. Il-kunsillieri Nazzjonalisti qegħdin jitolbu lis- Sindku biex ma jinħeba wara ħadd u jerfa’ r-responsabbilità ta’ għemilu.

Tyrone Muscat

Minority Leader u Kunsillier

Ivan Bartolo

Kunsillier

16.11.2018