ŻOMM AĠĠORNAT:

“Aktar minn qatt qabel issa nafu li r-rapport sħiħ tal-Maistrat Aaron Bugeja qed jintua mill- Gvern għal skopijiet politii u għalhekk kibret l-urenza li l-Oppoizzjoni tingħata kopja sħiħa tal-inkjesta biex jispiċċa dan l-ibilanpolitiku.”, hekk qal il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia quddiem il-Qorti wara seduta oħra fil-kawa Kostituzzjonali li fetaħ kontra l- Avukat enerali sabiex jingħata kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja.

Fil-Qorti, l-Assistent Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Matthew Carbone qal li ddiskuta kemm il-darba l-konklujonijiet tal-inkjesta mal-Ministru għall-Gustizzja Owen Bonnici u ma-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Huwa qal li tkellem dwar kollox ma’ Keith Schembri ida mhux fuq il-partijiet tar-rapport fejn jissemma’ l-istess Chief of Staff tal-Prim Ministru.

Matul is-seduta tal-lum sar magħruf li l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar għandu kopja sħiħa tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja, u li bħalu hemm madwar ħdax il- membru tal-Korp tal-Pulizija li wkoll għandhom aċċess għal dan ir-rapport. Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li ngħata kopja tal-inkjesta mingħand l-Assistent Kummissarju Ian Abdilla, wara li kien l-Uffiċċju tal-Avukat enerali li għaddielu kopja tagħha.

Meta l-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia baqa’ ma ngħatax kopja sħiħa tal-inkjesta tal- Maistrat Aaron Bugeja huwa ovvju li hawn bilanpolitiku. Dan meta l-Gvern qed jua r- rapport għal skop politiku. L-ibilanhuwa ar meta kien l-Avukat enerali stess li qal li ma kienx se jagħti kopja sħiħa tar-rapport lill-Kap tal-Oppoizzjoni għaliex ‘ma kienx se jħallih fil-kexxun’ ida kien se jitkellem dwarha. L-Oppoizzjoni ida mhix se tibqa’ siekta u se tibqa’ tiġġieled sabiex dan l-ibilanpolitiku jispiċċa minnufih. Din hija lieda għall-ħarsien tas-saltna tad-dritt u l-Oppoizzjoni mhi se tħalli lil ħadd milli jomm informazzjoni mistura mingħand in-nies li qed jistennew il-verità kollha.

10.12.2018