ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-midja kixfet kif il-Ministru Konrad Mizzi kien jaf bil-kumpanija misterjua 17 Black f’Dubaj u dan għall-kuntrarju ta’ dak li qal waqt programm televiiv fuq l-istazzjon nazzjonali meta sostna li ma kienx jaf b’din il-kumpanija. Dan hekk kif illum il-midja rrappurtat kif fit-28 ta’ April tal-2016, Konrad Mizzi permezz tal-kumpanija Shillings kien talab lil Mossack Fonseca jibgħatulu d-dokumentazzjoni kollha relatata mal-kumpanija sigrieta, li Brian Tonna ta’ Nexia BT fetaħlu fil-Panama.

Kien Brian Tonna stess li f’email oħra lil Mossack Fonseca kien qal li 17 Black kellha tgħaddi 150,000 fix-xahar lill-kumpaniji sigrieti ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri. Din l- email kienet intbagħtet lil Mossack Fonseca fit-2 ta’ Frar tal-2016, jiifieri xahrejn qabel ma Konrad Mizzi talab l-informazzjoni kollha lil Mossack Fonseca. B’dak li ie velat mill- midja llum huwa ar li Konrad Mizzi qed jigdeb u mhux qed jgħid il-verità.

Fil-ranet li għaddew, l-aenzija internazzjonali Reuters kienet kixfet kif is-sid ta’ 17 Black huwa direttur ta’ kumpanija li hija parti mill-konsorzju Electrogas, li ntgħael biex jibni u jħaddem il-power station il-dida f’Delimara. Fid-dawl ukoll li mir-rapport tal-Awditur enerali jirriulta li Brian Tonna, l-istess persuna li fetħet il-kumpanija sigrieti fil-Panama għal Konrad Mizzi u Keith Schembri, kien it-team leader fuq il-kumitat tal-evalwazzjoni li għael il-konsorzju Electrogas, huwa aktar ar issa li Konrad Mizzi ried li dan il-konsorzju jintgħael biex jibni l-power station.

B’dan li ie velat mill-midja, l-Prim Ministru Joseph Muscat issa jrid jieħu d-deijoni li messu ilu li ħa u li hemm bonn li jieħu jekk verament irid li jħares ir-reputazzjoni ta’ Malta u minnufih għandu jkeċċi lil Konrad Mizzi u Keith Schembri. Jekk se jibqa’ ma jieħux din id- deijoni minnufih ikun ifisser biss li għandu idejh marbutin minn dawn in-nies ta’ madwaru.

Adrian Delia

Kap tal-Oppoizzjoni u Kelliem għall-ustizzja u l-Governanza Tajba

09.12.2018