ŻOMM AĠĠORNAT:

L-atmosfera fid-Dar Ċentrali hija nkredibbli. Naf li ħafna minnkom taqraw dan il-blogg u ssegwuna fil-kumdità  tadarkom, iżda n-numru kbir ta’ nies li qed jiġu jgħinuna u jappoġġjaw lill-Forza Nazzjonali jimlini bil-kuraġġ li l-poplu se jirrispondi bi ħġaru għas-sejħa favur pajjiżna.


Grazzi kbira lil kull min ta sehmu waqt il-maratona ġbir tafondi lbieraħ għax b’hekk se nkomplu nwasslu l-messaġġ tagħna. Il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista huwa bbażat fuq ix-xewqat tagħkom. Infatti lbieraħ fuq dan is-sit bdejna inizjattiva interattiva fejn kulħadd jippreżenta l-ideat tiegħu u jivvota fuq ideat oħrajn u jagħti raġunijiet għaliex jaqbel jew ma jaqbilx magħhom. B’dan il-mod mhux se naqtgħu il-kuntatt wiċċ mbwiċċ magħkom iżda bis-saħħa tal-komunikazzjoni moderna se nsaħħu dak li nemmnu fiħ u dak li se nwettqu ladarba ttuna l-fiduċja fit-3 ta’ Ġunju.


Ilbieraħ kienet ġurnata impenjattiva ħafna. Komplejna nuru l-pjani friski u kredibbli tagħna billi għamilna patt kif se ngħinu eluf tafamilji li taħt dan il-Gvern bdew imissu l-faqar. Qed inwegħdu li nibnu djar għal housing soċjali. Fl-aħħar erbasnin lanqas ġebla ġdida waħda ma tpoġġiet għall-ħousing soċjali, u dan minkejja ħafna wegħdiet u xinxilli mill-partit l-ieħor.


Komplu segwuna għax il-proposti tagħna ma jiqfux hawn. Se nżommu l-iskema għall-first time buyers, se nergħu inraħħsu l-kirjiet socjali għal kif kienu qabel mgħollihom Joseph Muscat. Se nżidu s-sussidju għal min jikri mill-privat. Il-lista taproposti li se jagħmlu d-differenza fil-bwiet tan-nies hija twila. Il-Forza Nazzjonali qed twiegħed dan kollu iżda tinsewx li dan kollu jistajsir bis-saħħa tal-fiduċja tagħhom. Il-fiduċja tagħkom insarrfuha fiktar ġid u t-tmiem tal-klikka li kielet minn fuq dahrna bil-kontijiet moħbija fil-Panama. Kuraġġ!!