District 2

  • Il-Birgu
  • L-Isla
  • Bormla
  • Ħaż-Żabbar (including St. Peter's)
  • Il-Kalkara
  • Ix-Xgħajra
  • Il-Fgura (Tal-Gallu area)
Errol Cutajar
Avukat, miżżewweġ lil Natalie, b'żewġ itfal Mariah u Jael, residenti ġewwa Marsaskala.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u it-3 Distrett.
Leone Sciberras
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u it-3 Distrett.
Doris Borg

45Pt
Bniedma ta' kuraġġ u deteminazzjoni kbira. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u ir-4 Distrett.
Bernice Bonello
Studenta ta' 24 sena fil-Liġi tad-Drittijiet Umani u gradwata fl-Istudji Ewropej. Membru fil-Kumitat Eżekuttiv u fl-MŻPN. Mara li nemmen li nista nkun parti mill-bidla li għandna bżonn. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq it-2 u r-4 Distrett.
Malcolm Bezzina
I like to set a good example by my own actions.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 Distrett.
Stephen Spiteri
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-2 u it-3 Distrett.