District 8

  • Birkirkara (including Fleur-de-Lys and part of Swatar)
  • L-Iklin
  • Ħal Lija
  • Ħal Balzan
David Agius

114Pt
Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 u l-11 Distrett.
Michael E. Asciak
Medical Doctor & Bioethicist.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it- 8 Distrett.
Josianne Cardona Gatt
Avukat, nispecjalizza fil-kamp tad-Due Diligence, Compliance u Anti-Moneylaundering. Servejt bhala kunsilliera ta' B'Kara ghal 12-il sena. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista ghall-Elezzjoni Generali fuq l-1 u t-8 Distrett.
Adrian Delia
I never give up when my beliefs are strong. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq is-7 u it-8 Distrett.
Beppe Fenech Adami
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Angelo Micallef
Bniedem li dejjem ħerqan sabiex nagħmel differenza.Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
David Pace Ross
An ordinary citizen with a strong sense of civic duty. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Alex Perici Calascione
Żgur miniex perfett!... imma dejjem dispost nisma', nifhem u ngħin mill-aħjar li nista' . Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 u il-11 Distrett.
Justin Schembri
Edukatur. Kandidat għat-8 u l-1 Distrett. Minority Leader fil-Kunsill Lokali Birkirkara. Impenjat favur l-Edukazzjoni, l-Ambjent u l-Ġustizzja Soċjali. Iggradwat fil-Malti u fil-Politika. Determinat favur il-bidla.
Dorian Sciberras
Notary Public and Mayor of Iklin. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq it-8 Distrett.
Julie Zahra
L-Edukazzjoni, s-Saħħa Mentali u l-Arti huma suġġetti għal qalbha ħafna. Education, Mental health and the Arts are her passion. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq ir-4 u it-8 Distrett.