ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Gvern injora r-rakkomandazzjonijiet li sarulu fl-iskema tal-iskejjel

It-tfal Maltin u Għawdxin qed jingħataw frott qares u ħaxix mgħolli f’pakketti mhux issiillati, li lanqas m’huma friski ida ffriati. Dan minħabba deijoni baljata tal-Gvern fil- mod ħain kif ħaddem l-iskema tal-frott u l-ħaxix għat-tfal fl-iskejjel. Din id-deijoni baljata tal-Gvern hija ta’ detriment ukoll għall-bdiewa lokali għax lit-tfal mhux qed jingħatalhom frott u ħaxix frisk.

Għalkemm din l-iskema fl-iskejjel hija ffinanzjata minn fondi Ewropew, il-Gvern injora r- rakkomandazzjonijiet li sarulu mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew li t-tfal tal-iskola għandu jingħatalhom frott u ħaxix frisk tal-istaun. Dan apparti li l-iskema regħet iet introdotta xahar ilu biss u meta suppost li kellha tibda mal-bidu tas-sena skolastika f’Ottubru tas-sena li għaddiet kif issuġġeriet il-Kummissjoni Ewropea.

Kif ie velat fil-midja, id-deijoni baljata tal-Gvern kellha impatt negattiv ukoll fuq il- bdiewa. Dan meta l-fondi Ewropej setgħu ntuaw biex jgħinu lill-bdiewa Maltin u Għawdxin billi jipprovdu frott u ħaxix frisk, li jkun aktar bnin għat-tfal tal-iskola. Il-Gvern bagħat ukoll messaġġ ħain lit-tfal bl-uu tal-plastik, li ma jistax jii riiklat, minflok intua materjal alternattiv li jgħin fl-edukazzjoni tat-tfal favur aktar riiklaġġ.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li t-tfal jistħoqqilhom li jingħataw frott u ħaxix frisk fl-iskola biex jitgħallmu aktar fuq ikel bnin fil-lieda kontra l-obeità. Għalhekk il-Membru tal- Parlament Ewropew Francis Zammit Dimech għamel mistoqsija lill-Kummissjoni Ewropea biex tikkjarfika jekk hux aċċettabbli li t-tfal jingħatalhom ħaxix iffriat.

Clyde Puli

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Edukazzjoni, l-Iżvilupp Uman u l-Ħiliet għas-Seklu 21

Francis Zammit Dimech

Membru tal-Parlament Ewropew

01.06.2018