ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jiltaqa’ u jisma’ lill-ħaddiema

F’Jum il-Ħaddiem, il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jaħdem biex jidentifika l-isfidi veri li l- ħaddiema Maltin u Għawdxin qegħdin jaffaċċjaw. Dan hekk kif għad hawn ħaddiema li qed ibatu u oħrajn li mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar. Il-ħaddiema qed jaffaċċjaw l-isfida li biex jgħixu ħajja dienti qed ikollhom jaħdmu sigħat twal jew bosta xogħlijiet għax it-tkabbir ekonomiku mhux qed jasal verament f’buthom.

Il-Partit Nazzjonalista jqis li hawn bonn ta’ pjan fit-tul għax-xogħol. Dan hekk kif il-ħaddiema qed jaffaċċjaw idiet baxxi fil-pagi, nuqqas ta’ industriji odda li joffru xogħol ta’ kwalitàq u nuqqas ta’ taħrigħal pagi tajbin. ifri ppubblikati mill-Gvern stess juru ieda qawwija fil- ħaddiema barranin li qed isir bla pjan u mingħajr il-konsultazzjoni wiesgħa meħtiea dwar l- impatt fuq il-popolazzjoni u l-infrastruttura ta’ Malta.

Fil-jum iddedikat lill-ħaddiema, il-Partit Nazzjonalista iqis li għandhom jiu ndirizzati li l-isfidi tal-tal-prekarjat li sfortunatament qed jgħolli rasu u l-gender pay gap. Dan biex f’pajjina ma jkunx hemm aktar differenza fil-pagi li jieħdu l-iriel u n-nisa għall-istess xogħol. Sfida oħra li jeħtieli tii indirizzata hija l-ammont ta-għaagħ Maltin u Għawdxin li mhux qed ikompli bl- istudji tagħhom. ifri tal-Eurostat juru li Malta tinsab l-aħħar fl-Ewropa fl-ammont ta-għaagħ bejn it-18 u l-24 sena li la qegħdin jistudjaw u lanqas jitħarru.

Għall-Partit Nazzjonalista, i-għaagħ huma l-futur tal-pajjiu għalhekk iqis li flimkien magħhom għandu jfassal il-futur. Dan sabiex i-għaagħ ikollhom l-għodda meħtiea bl- edukazzjoni u t-taħribiex isibu xogħol ta’ kwalità u b’pagi tajbin u parti minn ekonomija fejn it-tkabbir verament jasal għand il-ħaddiema.

Karl Gouder

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar l-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali

01.05.2018