ŻOMM AĠĠORNAT:

Fil-Jum Dinji ddedikat lil-Persuni b’Diabilità, l-Partit Nazjonalista jsostni li l-akbar indikaturi ta’ kemm is-sojetà verament jimpurta mis-saħħa tal-membri li jiffurmawha, huwa l-mod ta’ kif tħares lejn dawk li għal rauni jew oħra jeħtiielhom għajnuna u interventi spejali tul ħajjithom sabiex ikunu jistgħu jħossuhom parti integra mill-komunità fejn jgħixu. Mhux biss imma daqstant essenzjali li tali għajnuna tkun kontinwa u f’waqtha sabiex tigura l-aħjar riultat.

Għaldaqstant huwa essenzjali li l-persuni b’diabilità jiu identifikati minn kmieni u l- interventi biex jiu megħjuna jibdew mill-iken etajiet kif stabbilit fi-charter tan- Nazzjonijiet Maqgħuda. Dan bil-għan li bħal kull individwu jingħataw kull opportunità biex jiviluppaw il-potenzjal tagħhom. Il-Partit Nazzjonalista huwa kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni minħabba xi forma ta’ diabilità u jsostni li kull individwu għandu jingħata kull għajnuna biex jgħix ħajja indipendenti u dinjitua.

Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista jimpenja ruħu li sew mill-Oppoizzjoni kif wkoll fil- Gvern iżżomm il-bonnijiet tal-persuni b’diabilità bħala waħda mill-prijoritajiet tiegħu.

Maria Deguara

Kelliema tal-Oppoizzjoni dwar l-Anzjanità Attiva, l-Persuni b’Diabilità u l-lieda kontra d-Dipendenzi u l-Vizzji

03.12.2018