ŻOMM AĠĠORNAT:

It-tbagħbis ta’ provi mill-Qorti m’għandhomx itappnu r-reputazzjoni ta’ din l-istituzzjoni

‘Il-Gvern li ma jismax issa mhux qed jara wkoll li l-provi qed jiu mbagħbsa fil-Qorti. Għal dan il-Ministru Owen Bonnici baqa’ sieket u ma tkellimx meta għandu jorr ir- responsabbilità.’, hekk qal il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia waqt konferenza tal- aħbarijiet.

Dr Delia qal li l-kaijiet irrappurtati fil-midja dwar droga rrappurtata nieqsa fil-Qorti u kif proess ta’ kumpilazzjoni f’kata’ traffikar sostanzjali ta’ droga nstab imbagħbas huma kaijiet gravissimi. Dan wara li In-Nazzjon u Times of Malta irrappurtaw kaijiet fejn 15-il blokka droga sparixxew mill-Qorti, pilloli tal-ecstasy għebu mill-istrongroom tal-Qorti u kif provi f’kata’ traffikar ta’ 18-il kilogramma kokaina ew imbagħbsa u dokumenti relatati għebu, f’kali kien seħħ f’Awwissu tal-2014.

Adrian Delia qal li dawn huma kaijiet fejn xi ħadd irid iorr ir-reponsabbilità politika għalihom. Dan meta s-sistema tal-ustizzja u l-proess fil-Qorti tiddependi fuq il-provi u l- evidenza li minnhom jinibdu l-konklujonijiet. Dr Delia qal li dawn kienu provi li kienu lesti sabiex jiu ppreentati fil-urijiet ida għebu mill-post li għandu jkun l-aktar sigur fil- bini tal-Qorti. Huwa staqsa għaliex il-Ministru m’għamilx pubbliku dawn il-kaijiet ida nammu misturin, tant li kellha tkun il-midja li tikxef dawn il-kaijiet seħħew.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni qal li m’għandu qatt ikun li tintilef il-fiduja fuq is-sistema uddizzjarja u l-Qrati tagħna. Dan għaliex dià saret kritika lejn il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat enerali, għax il-Gvern ħataf l-istituzzjonijiet. Huwa qal ukoll li jeħtieli n-nies jibqgħu jkollhom fiduja fil-Qorti, u għalhekk jeħtieli tera’ tinbena mill-did il-fiduja lejn is-sistema udizzjarja f’pajjina. Għal din il-konferenza, l-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia kien akkumpanjat mill-Kandidati Angelo Micallef u Alessia Psaila Zammit.

05.07.2018