ŻOMM AĠĠORNAT:

“Jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat irid li verament irid li tispiċċa l-ispekulazzjoni, flok isikket lill-Oppoizzjoni għandu jgħid il-verità kollha dwar il-kumpanija Egrant.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt intervista fuq NET FM.

Dr Delia qal li huwa inaċċettabbli li Joseph Muscat jinterpreta informazzjoni li għandu hu biss mir-rapport sħiħ tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja biex jattakka lil Simon Busuttil. Fil-Parlament, Joseph Muscat u deputati oħrajn Laburisti spiċċaw jattakkaw lil Simon Busuttil u jippruvaw iwaqqfuh milli jitkellem. Il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia talab lil Prim Ministru biex jirtira jew jissustanzja l-akkui li għamel fil-konfront ta’ Simon Busuttil. Il-poplu jrid ikun jaf ta’ min hi l-kumpanija sigrieta Egrant u mhux biss ta’ min m’hijiex.

Adrian Delia qal li Joseph Muscat baqa’ ma laqax l-isfida li għamillu biex jippubblika l- inkjesta sħiħa tal-Maistrat Aaron Bugeja u ma tax garanzija meta se jippubblika din l- inkjesta. Joseph Muscat għalhekk qed japprofitta mill-ibilanpolitiku serju li ħoloq l-Avukat enerali. Dan meta l-Avukat enerali għadda kopja tal-inkjesta lill-Prim Ministru ida mhux lill-Kap tal-Oppoizzjoni.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-kawa Kostituzzjonali kontra l-Avukat enerali biex jingħata kopja tal-inkjesta, kemm il-Prim Ministru kif ukoll il-Ministru Owen Bonnici talbu li x-xhieda tagħhom tii posposta għaliex qalu li għandhom ‘ix-xogħol’, bir-rikors jii ffirmat minn avukat fl-uffiċċju tal-Avukat enerali stess, li qed jiddefendi lilu nnifsu, u li issa qed jiddefendi wkoll lill-Prim Ministru u lill-Ministru għall-ustizzja, li skont l-Avukat enerali huwa avukat tal-Prim Ministru. Dan mhux pajjinormali.

Adrian Delia qal li d-dikjarazzjoni tal-Ministru tal-ustizzja Bonnici li fiha talab lil Venice Commission biex tagħtih pariri fuq ir-riformi fis-sistema demokratika tagħna, hija amissjoni li falla fil-ħidma tiegħu għax baqa’ ma ressaqx l-abbozzi tal-lii meħtiea ghat-tibdil biex tisaħħaħ id-demokrazija u jkun hawn it-tħaddim tar-rule of law f’kollox, u mhux f’uħud mill- istituzzjonijiet. Din hija umiljazzjoni għal pajjizna, li għandu biżżejjed riorsi, għarfien legali u politiku sabiex iwassal għat-tibdil meħtietat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet.

Dr Delia qal li sena wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia għadna ma nafux minn kien il- mandant, li ordna l-qtil tal-urnalista. Adrian Delia qal li l-Oppoizzjoni qed titlob ukoll lill- Gvern jgħid x’sar mill-Korp tal-Pulizija biex jinqabad il-mandant, ineħħi lill-Kummissarju tal-Pulizija u minflok minflok jaħtar ieħor serju li jmexxi b’indipendenza l- investigazzjonijiet. L-Oppoizzjoni qed issejjaħ għat-twaqqif ta’ inkjesta b’kummissjoni spejali, awtonoma u indipendenti, li tkun tgawdi fiduja wiesgħa. Din il-kummissjoni spejali għandha tidentifika nuqqasijiet li seħħew fil-protezzjoni li l-Gvern kellu jagħti lil Caruana Galizia, tistħarrex’kienu jafu l-awtoritajiet li seta’ jindika theddida fuq ħajjitha u tinvestiga jekk l-awtoritajiet naqsux milli jaixxu.

Adrian Delia tkellem ukoll fuq il-bait u qal li l-Partit Nazzjonalista ħareid-dokument tiegħu ta’ qabel il-bait li ie ppreentat ukoll lill-imsieħba sojali fl-MCESD. Id-dokument ‘Ekonomija min-nies għan-nies’ jinkludi fih analii ekonomika u proposti biex it-tkabbir ekonomiku verament jasal għand kulħadd. Dr Delia qal li filwaqt li l-Gvern jiftaħar bit- tkabbir ekonomiku f’Malta hawn 72,000 persuna li jinsabu fir-riskju tal-faqar, filwaqt li hawn nies vulnerabbli bħall-pensjonanti, l-ħaddiema b’pagi baxxi li mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar.

14.10.2018