ŻOMM AĠĠORNAT:

Jekk Joseph Muscat ma jibax mill-bidla kif qal, għandu jibda billi jneħħi lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi li b’għemilhom qed jagħmlu ħsara kbira lir-reputazzjoni ta’ Malta.

Joseph Muscat għandu jieħu wkoll b’serjetà kbira ir-rakkomandazzjonijiet li għamlitlu l- Kummissjoni Venezja biex verament ikollna l-ħarsien tas-saltna tad-dritt. Flok diskors għa- apip, Joseph Muscat għandu jwettaq dak li qed tissuġġerixxi b’mod ar il-Kummissjoni ta’ Venezja, jiifieri:

  • ħatriet tal-Imħallfin u Maistrati b’metodu li jkun tassew indipendenti u mhux mill- Prim Ministru;

  • li l-Uffiċċju tal-Avukat enerali jitneħħewlu r-rwoli doppji li għandu u jitwaqqaf Uffiċċju ta’ Prosekutur enerali apparti;

  • li l-President ma jibqax jagħmel kollox fuq parir tal-Prim Ministru imma jingħata r- rwol proprju tiegħu li jara li l-Gvern ikun kontrollat meta jabbua;

  • li jissaħħaħ ir-rwol tad-Deputati Parlamentari u li d-Deputati tan-naħa tal-Gvern ma jkunux mixtrijin b’ħatriet pubblii;

  • li l-Prim Ministru ma jibqax jaħtar lil kulħadd hu u li jkun hemm kontroll spejali fuq il-positions of trust.

    Għal Joseph Muscat issa wasal i-mien to walk the talk.

    16.12.2018