ŻOMM AĠĠORNAT:

Ħafna minnkom stenbħu għax-xogħol, l-għada ta’ festa pubblika. F’Jum il-Ħaddiem ħadt gost li l-Forza Nazzjonali li qed ngħaqqdu, kompliet tikber u tissaħħaħ waqt il-Mass Meeting f’San Ġiljan. L-Atmosfera kienet mill-aqwa, ħadna gost!

Iż-żgħażagħ vera jafu jieħdu pjacir. Vera qed jifmhu tassew għalfejn din l-elezzjoni ġenerali hija kruċjali għal futur tagħhom.  Min hawn nawgura lill-istudenti kollha li bħalissa qed jippreparaw għall-eżamijiet.

Gvern Laburista ma tax każ tal-istudenti, għax f’nofs l-eżamijiet sejjaħ elezzjoni bikrija għax il-korruzzjoni tal-klikka tiegħu fnietu u l-poplu xeba’ b’dawn it-teatrini. Il-bierah wassalt dan il-messaġġ waqt ir-rally fid-Dar Ċentrali. Il-poplu ma jridx Malta instabbli, mifnija bil-korruzzjoni. Sakemm jibqa’ Joseph Muscat u l-klikka tiegħu bil-kontijiet il-Panama, Malta tibqa’ korrotta. La jien, la int u l-ebda Malti ta’ rieda tajba ma jixraqlu hekk. Is-soluzzjoni u l-għażla hi sempliċi. Ejja nagħżlu lil Malta vera li tant inħobbu. Jekk nagħżlu Malta, inkunu qed nagħżlu pajjiż sabiħ, fejn niġu trattati indaqs, pagi u pensjonijiet tajbin u kwalita’ ta’ ħajja aħjar.


Inżommkom aġġornati għalfejn Jien Nagħżel Malta