Recent Activity

  • comment
    Jimmy Briffa
    commented on Bidla b'Viżjoni - Replika għall-Budget 2021-10-20 10:56:47 +0200
    L-aktar haga ghaziza ghal familja Maltija huma it-tfal. Is-suggeriment tieghi huwa dan. (1) li it-tfal kollha taht it 8 snin inkunu elegibli ghat-tabib tal-familja , kif ukoll il medicini neccessarji ta l-ispizjar tal- familja…B’XEJN. Is-sistema trid tigi qabel discusses mal-union tat-tobba ( MUM ).
    ( 2 ) Kif tahdem is-sistema. Il-familji li ikunu applikabli jinataw specci Oster Card, ezempju (100 euros ) li tkun tista tigi uzata meta issir il vista ghand it-tabib u l-ispizjar tal Familja. Kull Oster Card ikollha l-expired date u tkun tista tiggeded min sena ghal sena. Jekk il valur ta l-Oster Card ma jintuzax, Iddiferenza li jibqa tista tigi perezempju uzata fuq kotba jew ohra relatati ma l-skola. ( 3 ). Kull sistema tista tigi abbuzata ghaldaqstant is-sistema trid tkun dejjem ikkontrollata min ufficju centrali li ikollu access fuq kull Oster Card. Din is-sistema tista ukoll tkun applikabli ghal penzjonanti ta il fuq min 65 sena. ( 4 ). Nispera li it-tobba japprezzaw u ikkoperaw . Nispera li dan suggeriment jigi mifli u studjat bir-reqqa ghax fl’oppinjoni tieghi huwa tajjeb u ta beneficju u ta ghajnuna lil FAMILJA MALTIJA. Grazzi Jimmy Briffa.