ŻOMM AĠĠORNAT:

Is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli ħatret kumitat tekniku għat-tisħiħ tad- demokrazija rappreentattiva mingħajr ma saret konsultazzjoni mal-Oppoizzjoni, li minflok saret taf b’din il-ħatra tal-kumitat mill-Gazzetta tal-Gvern tal-lum.

Il-ħatra ta’ dan il-kumitat sar mingħajr ma ew ippubblikati t-termini ta’ referenza jew terminu ta-mien biex iwettaq il-ħidma tiegħu. Filwaqt li persuni li ew appuntati biex iservu fuq dan il-kumitat jinkludi persuni f’position of trust fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, kandidati tal-Partit Laburista kif ukoll konsulenti u persuni qrib tal-Partit Laburista.

Il-ħatra ta’ dan il-kumitat tekniku turi li għall-Gvern Laburista d-demokrazija rappreentattiva għandha titħaddem u tinvolvi biss lil dawk li jirrappreentaw lill-Gvern. Minflok il-Partit Nazzjonalista jisħaq li demokrazija rappreentattiva b’saħħitha trid tinvolvi persuni li jkunu ejjin minn setturi differenti tas-sojetà u b’ fehmiet politii diversi li tkun tinkludi wkoll l-Oppoizzjoni.

Għalhekk, l-Oppoizzjoni qed tinsisti li l-Gvern għandu jissospendi l-ħatra ta’ dan il-kumitat tekniku u minflok iniedi proess ta’ konsultazzjoni mhux biss mal-Oppoizzjoni ida wkoll mas-sojetà ivili.

Karol Aquilina

Kelliem tal-Oppoizzjoni dwar ir-Riformi fis-Servizz Pubbliku, i-ittadinanza u s- Simplifikazzjoni tal-Proessi

06.06.2018