ŻOMM AĠĠORNAT:

Grazzi Malta! Grazzi lill-eluf taMaltin u Għawdxin li ngħaqdu magħna Ħaż-Żabbar għal mass meeting ieħor mill-aqwa. Il-messaġġ tagħna tant hu b’saħħtu li issa anke Joseph Muscat qed iħeġġeġ biex ilkoll Nagħżlu Malta, ntellgħu l-bandiera Maltija fuq il-bejt . Infatti il-Maltin huma determinati u bi ħgarhom hekk se jagħmlu fit-3 ta’ Ġunju; se jgħażlu Malta u jivvutaw għall-Forza Nazzjonali. Għax il-Maltin jafu li l-għażla hija ċara. Muscat mhux vera jagħżel Malta, Muscat għażel u se jkompli jagħżel Panama u kontijiet moħbija.

Joseph Muscat huwa l-kawża tal-kriżi fpajjiżna. Bil-qerq qed jipprova jwaħħal fina li ħloqna dan l-agħa kollu internazzjonali. Il-Maltin u l-Għawdxin jafu tort tamin. Bħal li kieku konna aħna li ftaħnihom il-kumpaniji fil-Panama? Konna aħna li ħriġna l-Panama Leaks? Il-Gvern ta’ Muscat missu jisħti ukoll li qed jippolitiċizza l-MaltaFiles. Iżda għax Muscat mandux punti validi, l-għawġ li ilu 4 snin iġib fuq Malta qed jipprova jitfgħu fuqna. Jien irrabbjat ferm għall-aġir taMuscat iżda mhux se ninfexx f’dagħdija u għajjat biex nipprova nirbaħ punti politiċi. Il-poplu intelliġenti biżżejjed biex jagħraf il-gideb min qed jgħidu.

Quddiem dan kollu, għandna ningħaqdu iżjed, inħeġġu n-nies iktar biex fit-3 ta’ Ġunju jagħmlu l-aħjar għażla. Nagħżlu Malta.