ŻOMM AĠĠORNAT:

Konrad Mizzi jagħti garanzija illi se jisraqna bl-istess mod fuq il-kuntratti kollha li se joħroil-Gvern

“Il-Prim Ministru Joseph Muscat jammetti li qed ninsterqu 200 miljun kull sentejn u jħalli lil Konrad Mizzi jagħti garanzija illi se jisraqna bl-istess mod fuq il-kuntratti kollha li se joħroil-Gvern.”, hekk qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt konferenza tal- aħbarijiet.

Dr Delia qal li meta spiċċa dahru mal-ħajt bil-mistoqsijiet tal-urnalisti, l-Prim Ministru Joseph Muscat ammetta li minflok qed ninsterqu 200 miljun kull sentejn, qegħdin ninsterqu 100 miljun fis-sena. Se ninsterqu 1.8 biljun tul i-mien tal-kuntratt.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għal darb’oħra l-Ministru Konrad Mizzi rea’ ħarab mill- midja u milli jerfa’ r-responsabbilità politika wara l-konklujonijiet tar-rapport tal-Awditur enerali. Bħalu ħarab ukoll il-Ministru għall-Enerija Joe Mizzi u minflok biex iwiebu l- mistoqsijiet tal-urnalisti nbagħtu l-Ministru għat-Trasport Ian Borg u d-Deputat Robert Abela. Id-Deputat Laburista Robert Abela qal li mill-konklujonijiet tar-rapport, l-Awditur enerali sab li kulħadd ie trattat bl-istess meta meta fil-verità l-konklujonijiet tal-Awditur enerali jgħidu dijamettrikament bil-kontra.

Fir-rapport tiegħu l-Awditur enerali jgħid ar u tond li “Although the Committee acknowledged that none of the submissions were fully compliant, it adopted a more lenient approach and sought to mitigate shortcomings in the submissions through the information provided therein, publicly available information and requests for clarifications.”. Bil- kuntrarju ta’ dak li qal Robert Abela, l-Awditur enerali qal li “certain candidates failed to provide either all or elements of these non-elective requirements. While certain candidates were allowed to proceed despite the evident shortcomings, others were deemed ineligible on similar grounds.

Mir-rapport tal-Awditur enerali jirriulta li Brian Tonna ta’ Nexia BT kien it-team leader tal-kumitat tal-evalwazzjoni li kien inkarigat mill-proess tal-għala, u spiċċa wkoll l-awditur ta’ GEM Holdings, li l-konsorzju tagħhom rebaħ il-kuntratt għall-power station. Dan ifisser li l-istess persuna li rat l-evalwazzjoni tal-offerti mitfuha spiċċa l-awditur tal-konsorzju magħżul. Brian Tonna huwa l-istess persuna li fetaħ il-kumpaniji sigrieti fil-Panama Hearnville u Tillgate tal-Ministru Konrad Mizzi u -Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat li fihom iddikjaraw li se jirievu 150,000 kull xahar kull wieħed mill-kumpanija 17 Black f’Dubaj, li s-sid tagħha huwa direttur ta’ kumpanija fl-istess konsorzju li ntgħael biex jibni u jħaddem il-power station.

Adrian Delia qal li dan kollu jikkonferma dak li kien jgħid il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo li hawn lii għall-Allat u lii għall-annimali. Huwa qal li quddiem din il- kundanna tal-Awditur enerali, Konrad Mizzi għax jgħix f’dinja parallela qed jiftaħar b’wiċċu minn quddiem li dan huwa ertifikat ta’ xogħlu, u kif din is-serqa hija x-xempju ta’ ‘best practice’. Dr Delia qal li l-Gvern Laburista qed jagħtina garanzija li se nibqgħu ninsterqu fuq kuntratti oħrajn, bħalma ejna misruqa bil-mod kif il-Gvern ta tliet sptarijiet lil Vitals, bl-Università Amerikana u bl-40 miljun li xi ħadd ħa f’sena waħda biss bid-deal ħain mas-SOCAR għax-xiri tal-gass.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-verità hi li bil-flus li n-nies qed jinsterqu mill-power station tal-Electrogas konna nagħtu saqaf fuq rashom lit-3,200 li qed jinstennew housing sojali, ngħinu lill-pensjonanti li mhux qed ilaħħqu sal-aħħar tax-xahar, noħoru lis-70,000 persuna mill-faqar finanzjarju u nagħtu appoġġ li-għaagħ li mhux qed ilaħħqu mal-kirjiet għoljin.

Adrian Delia qal li Joseph Muscat ma jridx jieħu d-deijoni li hemm bonn u jiddefendi r- reputazzjoni ta’ pajjina. Deijoni li jidher li Joseph Muscat ma jistax jieħu għaliex huwa ar li għandu idejh marbutin. Dr Delia spjega li meta sseħħ il-koruzzjoni, l-vittmi tal- kriminalità huma n-nies, il-familji, l-ħaddiema u l-persuni onesti. Joseph Muscat ma jistax jibqa’ jaħrab mill-verità u jrid jerfa’ r-responsabbilità politika.

30.11.2018