ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista huwa aħna lkoll. Għalhekk, sabiex il-Partit jirnexxi għandu bżonn lil kulħadd.

Qed nistiednukom tinvolvu ruħkom fil-proċess ta’ tiġdid fil-Kumitati Sezzjonali tagħna. It-tiġdid irid iġib taħlita ta’ nies b’esperjenza vasta ma’ nies ġodda li flimkien ikunu jistgħu jsawru l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fuq livell lokali minn issa sal-elezzjoni ġenerali, tiġi meta tiġi.

  • X'inhu x-xogħol tal-Kumitati Sezzjonali?

Il-Kumitati Sezzjonali huma l-leħen tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità u huma essenzjali biex il-Partit ikun jista' jwassal il-messaġġ tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti. Huma jiddiskutu l-politika u l-programm tal-partit u jmexxuhom ’il quddiem fil-lokalità b’kull mezz possibbli, kif ukoll jiddiskutu kwistjonijiet nazzjonali u lokali u jressqu il-proposti tagħhom dwarhom quddiem il-partit. Il-Kumitati Sezzjonali għandhom l-irwol ukoll li jżommu ruħhom infurmati dwar il-ħidma tal-Kunsill Lokali u l-ħtiġiet tal-lokal kif ukoll huma inkarigati biex iwaqqfu netwerks ta’ żgħażagħ, nisa, anzjani u ta’ gruppi oħra skont l-ambjent soċjo-kulturali tal-lokal.

  • Kif tista' ssir membru tal-Kumitat?

Trid tkun tesserat fl-aħħar sena u timla n-nomina li tinsab hawnhekk.

Imla' l-formola u ibagħatha lis-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv fuq michael.piccinino@pn.org.mt, lis-Segretarju tal-Kumitat rispettiv jew għand is-Segreterija tal-Partit fid-Dar Ċentrali, Triq Herbert Ganado, Pietà, jew is-Sub Headquarters tal-PN f’Għawdex, Triq Sannat, Ta’ Sannat, Għawdex.

In-nomini għandhom jaslu sa mhux aktar tard minn 7 t’ijiem qabel id-data oriġinali tal-Laqgħa Ġenerali partikolari.

Jekk ikun hemm aktar minn 18-il nomina ssir elezzjoni skont il-provedimenti tal-istatut. F'każ ta' elezzjoni ssir is-Sibt ta' wara l-Laqgħa Ġenerali Annwali.

  • Meta se jsiru l-Laqgħat Ġenerali Annwali?

Dawn il-laqgħat se jibdew fit-18 ta' Jannar, hekk kif dawk skedati fil-ġranet ta' qabel ġew posposti.
Id-dati, il-ħinijiet u l-postijiet fejn se jsiru l-kumplament tal-Laqgħat Ġenerali Annwali jinsabu hawn:

 

Laqgħat Ġenerali Annwali 2021

Data Ħin Kumitat Post
It-Tnejn 11 ta' Jannar Posposta Għasri Sub-HQ Sannat
  Posposta Fontana Sub-HQ Sannat
  Posposta Żabbar Uffiċċju PN Żabbar
  Posposta Żurrieq Uffiċċju PN Żurrieq
  Posposta Mtarfa Uffiċċju PN Rabat
  Posposta Mellieħa Uffiċċju PN Mellieħa
It-Tlieta 12 ta' Jannar Posposta Għarb Sub-HQ Sannat
  Posposta San Lawrenz Sub-HQ Sannat
  Posposta Għaxaq Uffiċċju PN Għaxaq
  Posposta Paola Uffiċċju PN Paola
  Posposta San Ġwann Uffiċċju PN San Ġwann
L-Erbgħa 13 ta' Jannar Posposta Xewkija Sub-HQ Sannat
  Posposta Kerċem Uffiċċju PN Kerċem
  Posposta Ħamrun Uffiċċju PN Ħamrun
  Posposta Qrendi Uffiċċju PN Qrendi
  Posposta Rabat (Malta) Uffiċċju PN Rabat
  Posposta Birkirkara Uffiċċju PN Birkirkara
Il-Ħamis 14 ta' Jannar Posposta Munxar Sub-HQ Sannat
  Posposta Sannat Sub-HQ Sannat
  Posposta Floriana Dar Ċentrali
  Posposta Isla Uffiċċju PN Isla
  Posposta Pembroke Uffiċċju PN Sliema
  Posposta Mosta Uffiċċju PN Mosta
Il-Ġimgħa 16 ta' Jannar Posposta Żebbuġ (Għawdex) Sub-HQ Sannat
  Posposta Qala Uffiċċju PN Qala
  Posposta Fgura Uffiċċju PN Fgura
  Posposta Birżebbugia Uffiċċju PN Marsaxlokk
  Posposta Mġarr Uffiċċju PN Mġarr
  Posposta Għargħur Uffiċċju PN Għargħur
Is-Sibt 17 ta' Jannar Posposta Għajnsielem Uffiċċju PN Għajnsielem
  Posposta Xagħra Uffiċċju PN Xagħra
Il-Ħadd 17 ta' Jannar Posposta Nadur Uffiċċju PN Nadur
  Posposta Rabat (Għawdex) Sub-HQ Sannat
  Posposta Marsascala Uffiċċju PN Marsascala
  Posposta Balzan Uffiċċju PN Balzan
  Posposta San Pawl il-Baħar Uffiċċju PN San Pawl il-Baħar
It-Tnejn 18 ta' Jannar 7pm Xgħajra Uffiċċju PN Kalkara
  7pm Kirkop Uffiċċju PN Safi
  7pm Luqa Uffiċċju PN Luqa
  7pm Gżira Uffiċċju PN Sliema
It-Tlieta 19 ta' Jannar 7pm Santa Venera Dar Ċentrali
  7pm Bormla Uffiċċju PN Birgu
  7pm Gudja Uffiċċju PN Gudja
  7pm Ħ’Attard Uffiċċju PN Ħ’Attard
l-Erbgħa 20 ta’ Jannar 7pm Marsaxlokk Uffiċċju PN Marsaxlokk
  7pm Dingli Uffiċċju PN Dingli
  7pm Msida Uffiċċju PN Msida
Il-Ħamis 21 ta’ Jannar 7pm Pietà Uffiċċju PN Pieta
  7pm Mqabba Uffiċċju PN Mqabba
  7pm Iklin Uffiċċju PN Balzan
  7pm San Ġiljan Uffiċċju PN San Ġwann
Il-Ġimgħa 22 ta’ Jannar 7pm Birgu Uffiċċju PN Birgu
  7pm Santa Luċija Uffiċċju PN Santa Luċija
  7pm Safi Uffiċċju PN Safi
  7pm Swieqi Uffiċċju PN Swieqi
Il-Ħadd 24 ta’ Jannar 10am Marsa Uffiċċju PN Marsa
  10am Żejtun Uffiċċju PN Żejtun
  10am Siġġiewi Uffiċċju PN Siġġiewi
  10am Naxxar Uffiċċju PN Naxxar
It-Tnejn 25 ta' Jannar 7pm Kalkara Uffiċċju PN Kalkara
  7pm Qormi Uffiċċju PN Qormi
  7pm Lija Uffiċċju PN Lija
  7pm Sliema Uffiċċju PN Sliema
It-Tlieta 26 ta' Jannar 7pm Valletta AŻAD
  7pm Tarxien Uffiċċju PN Tarxien
  7pm Żebbuġ (Malta) Uffiċċju PN Żebbuġ
  7pm Ta’ Xbiex Uffiċċju PN Ta’ Xbiex