ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ b’sodisfazzjon l-istqarrija tal-Ministru għall-ustizzja u Gvern Lokali li jsegwi d-deijoni tal-Qorti favur il-Partit Nazzjoanlista aktar kmieni dan ix-xahar wara mandat imressaq mis-Segretarju enerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli.

Il-Qorti qalet bl-aktar mod ar li s-Sindku u l-Vii Sindku ta’ San Pawl il-Baħar għandhom ikunu magħżula skont r-rieda tal-maġġoranza tar-residenti ta’ San Pawl il-Baħar kif espress fl-elezzjoni lokali tal-2015.

Il-Partit Nazzjonalista ilu xaharejn u nofs jissielet biex ma’ jippermettix lill-Kunsilliera tal- Partit Laburista li jaħtfu dak li mhux tagħhom billi jiksru r-rieda tal-poplu u jiksru l-lii.

Ghalhekk, aladarba li l-Gvern qiegħed issa jaqbel fuq dan il-punt ta prinipju, il-Partit Nazzjonalista huwa f’poizzjoni li jersaq mal-mejda sabiex dan il-kajingħalaq darba għal dejjem u fl-aħjar interess tar-residenti u tal-lokalità ta’ San Pawl il-Baħar.

24.02.2018