District 1

  • Il-Belt Valletta
  • Il-Furjana
  • Il-Ħamrun
  • Il-Marsa
  • Tal-Pietà (including Gwardamanġa)
  • Santa Venera
Darren Carabott
Avukat u Membru fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 distrett.
Josianne Cardona Gatt
Avukat, nispecjalizza fil-kamp tad-Due Diligence, Compliance u Anti-Moneylaundering. Servejt bhala kunsilliera ta' B'Kara ghal 12-il sena. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista ghall-Elezzjoni Generali fuq l-1 u t-8 Distrett.
Mario De Marco
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
James Aaron Ellul
Gradwat bl-Unuri fil-Malti. Ġurnalist @netnewsmalta. Minority Leader @KLFloriana. Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Christian Micallef
Kandidat f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Paula Mifsud Bonnici
Membru tal-Kumitat Ezekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Kandidata f'isem il-Partit Nazzjonalista għall-Elezzjoni Ġenerali fuq l-1 Distrett.
Justin Schembri
Edukatur. Kandidat għat-8 u l-1 Distrett. Minority Leader fil-Kunsill Lokali Birkirkara. Impenjat favur l-Edukazzjoni, l-Ambjent u l-Ġustizzja Soċjali. Iggradwat fil-Malti u fil-Politika. Determinat favur il-bidla.