ŻOMM AĠĠORNAT:

Illum fil-Qorti l-Avukat enerali pprova jtawwal il-proeduri sabiex jibqa’ ma jagħtix l- inkjesta sħiħa tal-Maistrat Aaron Bugeja lill-Kap tal-Oppoizzjoni. Din hija turija oħra kif l- Avukat enerali qed ikompli jibilanja ruħu aktar favur il-Gvern, u ried li din il-kawa tittawwal u ddum inutilment.

Illum il-Qorti laqgħet it-talba tal-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia li għandha tinstema’ b’mod sħiħ il-kawa dwar ir-rikors Kostituzzjonali, li hu għamel kontra l-Avukat enerali sabiex jingħata kopja sħiħa tal-inkjesta. Dan meta l-Avukat enerali ma riedx li l-Qorti tiddeiedi b’urenza dan ir-rikors u ried jostakola l-mod kif il-Kap tal-Oppoizzjoni jeerita dmirijietu skont il-lii.

Il-Kap tal-Oppoizzjoni kien ressaq dan ir-rikors Kostituzzjonali kontra l-Avukat enerali wara li bid-deijoni tiegħu li ma jagħtihx kopja sħiħa tal-inkjesta, l-istess Avukat enerali qed imur kontra l-Kostituzzjoni u kontra l-Konvenzjoni Ewropea. L-Avukat enerali qed jostakola wkoll il-mod kif il-Kap tal-Oppoizzjoni jeerita dmirijietu skont il-lii, meta n- nuqqas ta’ aċċess għar-rapport sħiħ qed isir bi ksur tad-dritt tal-Kap tal-Oppoizzjoni li jirievi u jingħata aċċess għall-informazzjoni skont il-kariga li jokkupa bil-Kostituzzjoni. Dan filwaqt li kien qed joħloq bilanpolitiku serju bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni meta l-Prim Ministru u Kap tal-Partit Laburista għandu kopja sħiħa tal-inkjesta filwaqt li l-Kap tal- Oppoizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista m’għandux.

Fir-rikors Kostituzzjonali, il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia qed jitlob lill-Qorti tiddikjara li bid-deijoni tiegħu li ma jagħtihx kopja sħiħa tal-inkjesta, l-Avukat enerali qiegħed iwaqqfu milli jaqdi dmirijiet bħala Kap tal-Oppoizzjoni skont il-lii. Dan filwaqt li qed imur kontra l-Kostituzzjoni.

Din il-kawa se tkompli jumejn oħra, l-Erbgħa 5 ta’ Settembru fl-10 ta’ filgħodu fejn se jkun qed jixhed il-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia.

03.09.2018