ŻOMM AĠĠORNAT:

L-Avukat enerali qal li m’għaddiex kopja tal-inkjesta lill-Kap tal-Oppoizzjoni għaliex ma kienx se jħalliha ‘fil-kexxun’. B’din id-deijoni l-Avukat enerali ried iomm lill-Kap tal- Oppoizzjoni milli jitkellem fuq l-inkjesta u jipprova jagħlaqlu ħalqu. Dan meta l-Prim Ministru Joseph Muscat u esponenti oħrajn tal-Gvern u tal-Partit Laburista taw ir- reazzjonijiet tagħhom dwar l-inkjesta permezz ta’ programmi u artikli fil-midja.

L-Avukat enerali għadda kopja sħiħa tal-inkjesta lill-Prim Ministru Joseph Muscat għaliex kien rabat il-poizzjoni tiegħu bħala Prim Ministru mal-konklujoni ta’ din l-inkjesta. Fl- istess ħin l-Avukat enerali deherlu li l-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia m’għandux ikollu kopja sħiħa ta’ din l-inkjesta, minkejja li materja bħal din hija ta’ interess nazzjonali.

Bl-ammissjoni tiegħu stess, l-Avukat enerali wera bi-ar li ħa deijonijiet fejn bilanja ruħu favur il-Gvern u kontra l-Oppoizzjoni, ried li jiddeiedi waħdu, u ried li jiddeiedi hu x’għodda għandu jkollhom il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppoizzjoni. Din id-deijoni tal- Avukat enerali tmur kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta u kontra l-Konvenzjoni Ewropea, filwaqt li qed twaqqaf lil Adrian Delia milli jaqdi dmirijiet bħala Kap tal-Oppoizzjoni, skont il-Kostituzzjoni. Dan meta l-Avukat enerali ma jistax jiggarantixxi li l-inkjesta spiċċat għand terzi persuni.

Filwaqt li ma riedx jgħaddi kopja tal-inkjesta lill-Kap tal-Oppoizzjoni, l-Avukat enerali ammetta fil-Qorti li għadda kopja elettronika tal-inkjesta lill-Ministru għall-ustizzja Owen Bonnici. Huwa qal li għamel dan għaliex fi kliemu l-Ministru tal-ustizzja kien wieħed mill- avukati tal-Prim Ministru. Dan meta Ministru m’għandux jibqa’ jipprattika l-professjoni tiegħu. Din il-fehma tal-Avukat enerali, li l-Ministru għall-ustizzja huwa avukat tal-Prim Ministru għandha implikazzjonijiet politii kbar.

L-Oppoizzjoni mhi se tħalli lil ħadd ikun ‘il fuq mil-lii u l-poplu, lanqas l-Avukat enerali li l-poizzjoni tiegħu wara l-ammissjoni tiegħu m’għandhix tenibbli. Għalhekk Il-Kap tal- Oppoizzjoni Adrian Delia jinsab determinat li jibqa’ jiġġieled din il-lieda favur id- demokrazija u l-libertà tal-espressjoni.

25.09.2018