ŻOMM AĠĠORNAT:

L-Avukat enerali ma jridx li l-Qorti tiddeiedi b’urenza r-rikors Kostituzzjonali li ressaq il-Kap tal-Oppoizzjoni imma jrid li jiddeiedi hu biss. Dan wara li wieeb li m’hemmx urenza biex il-Qorti tisma’ r-rikors Kostituzzjonali li l-Kap tal-Oppoizzjoni Adrian Delia fetaħ sabiex jagħtih kopja sħiħa tal-atti tal-inkjesta tal-Maistrat Aaron Bugeja. B’hekk jekk il-Qorti tagħti raun lill-Oppoizzjoni jkun intilef ħafna aktar mien li qatt ma jista’ jii rkuprat. L-Avukat enerali jrid li jiddeiedi kollox hu ida mhu qatt lest jerfa’ r- responsabbilità meta jonqos.

L-Avukat enerali qiegħed jabbua mill-poizzjoni tiegħu u issa bilanja ruħu b’mod sfaċċat favur il-Gvern għax il-Qorti ma tistax treġġa’ l-arloġġ lura u l-gwadann politiku jkun ittieħed. Id-deijoni tal-Avukat enerali li ma jagħtix kopja sħiħa tal-inkjesta lill-Kap tal- Oppoizzjoni tmur ukoll kontra l-Kostituzzjoni ta’ Malta u kontra l-Konvenzjoni Ewropea, filwaqt li qed toħloq bilanpolitku serju bejn il-Gvern u l-Oppoizzjoni. L-ibilanpolitiku li qed joħloq l-Avukat enerali meta jippersisti li ma jagħtix kopja sħiħa tal-inkjesta tmur kontra l-prinipju tat-trasparenza u l-interess nazzjonali.

Bid-deijoni tiegħu, l-Avukat enerali qed jostakola wkoll il-mod kif il-Kap tal- Oppoizzjoni jeerita dmirijietu skont il-lii, meta n-nuqqas ta’ aċċess għar-rapport sħiħ tal- inkjesta qed isir bi ksur tad-dritt tal-Kap tal-Oppoizzjoni li jirievi u jingħata aċċess għall- informazzjoni skont il-kariga li jokkupa bil-Kostituzzjoni biex ikun jista’ jaqdi dmirijietu. Dan għaliex filwaqt li l-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Laburista għandu kopja sħiħa tal- inkjesta tal-Maistrat Bugeja, l-Kap tal-Oppoizzjoni u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista m’għandux.

14.08.2018