ŻOMM AĠĠORNAT:

Flok limitazzjoni jidied in-numru tal-embrijuni li jistgħu jiu ffriati

In-nies ma ngħatawx l-assigurazzjoni li kienu qed jistennew li bl-emendi għat-tibdil fil-lii tal-IVF kienet se tii mħarsa l-ħajja umana. Il-Gvern ma aċċetta l-ebda emenda mressqa u biddel ukoll il-provijonijiet mal-iffriar ta’ l-embrijuni biex flok illimita r-riskji minflok ied in-numru ta’ embrijuni li jistgħu jiu ffriati. Dan wara għaxar sigħat ta’ proposti u emendi min-naħa tal-Oppoizzjoni u s-sojetà ivili fl-istadju ta’ kumitat fil-Parlament.

Bil-bidliet li saru llum, u kuntrarju għal dak li talbet is-sojetà ivili, in-numru tal-embrijuni li jistgħu jiu ffriati died għal tlieta f’kull ka. F’kull stadju leilattiv, il-Partit Nazzjonalista għamel ħiltu kollu biex jonqos l-impatt li din il-lii se tħalli.

Fil-kumitat, id-Deputati tal-Partit Nazzjonalista sostnew li l-ewwel u l-aqwa interess hu dak tat-tfal li għadhom iridu jitwieldu minn dan il-proess, u fl-ebda ħin m’għandu jii ppreudikat l-interess tat-tfal. Dan fid-dawl li Malta hija firmatarja tal-Konvenzjoni tan- Nazzjonijiet Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li tisħaq li l-aqwa interess tat-tfal irid ikun il-kunsiderazzjoni ewlenija f’deijonijiet li jikkonernaw lit-tfal.

Il-Partit Nazzjonalista wera li għal darb’oħra li huwa l-vui tal-aktar persuna vulnerabbli, li hija t-tarbija fil-uf. Id-Deputati tal-Partit Nazzjonalista tkellmu favur il-ħajja u favur id- drittijiet tat-tfal bil-provi. F’isem dawk kollha li jgħożżu l-valur tal-ħajja, il-Partit Nazzjonalista jirringrazzja l-organizzazzjonijiet kollha tas-sojetà ivili li pparteipaw fil- proess, u li kienu l-vui ta’ dawk li ma’ jistgħux iwasslu leħinhom.

14.06.2018