ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-qasam tal-edukazzjoni f’Malta jeħtieazzjoni wiesa’ biex itejjeb il-karrieri u l-prospetti tal-edukaturi tagħna u biex, għallinqas, iommhom milli jikkunsidraw karrieri oħrajn, kif fil- fatt jirriulta li qed jagħmlu.

L-istudju xjentifiku ppubblikat f’dawn l-aħħar ranet mill- akkademii Michelle Attard Tonna u James Calleja, mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fl- Università tagħna, juri li ħafna għalliema mhumiex jaħsbuha darbtejn li jbiddlu l-karriera tagħhom. Kif qed jgħidu dawn l-akkademii stess, 18% biss tal-eduakturi jaħsbu li jibqgħu jgħallmu jekk ikollhom opportunità ta’ karriera oħra.

Dan l-istudju akkademiku bbaat fuq stħarrixjentifiku wiesa’ sab li l-edukaturi jħossu li mhumiex fdati, qed ikunu ttrattati qishom tfal mill-awtoritajiet edukattivi, l-awtoritajiet dejjem iridu aktar imma mbagħad ma jappoġġjawx lill-għalliema f’dak li jridu u, fuq kollox, l-edukaturi jħossu li mhumiex jingħataw ir-rispett li jistħoqqilhom. Huwa ar mill-istudju tal- akkademii Attard Tonna u Calleja li l-motivazzjoni u l-impenn tal-edukaturi qegħdin hemm. Imma dawn iridu jkunu appoġġjati mill-Gvern u mill-awtoritajiet edukattivi biex l-edukaturi jergħu jgawdu r-rispett li tant iħossu li hu nieqes.

L-akkademii li wettqu dan l-istudju qed jiddikjaraw li l-edukaturi jmorru tajjeb meta jkollhom appoġġ amministrattiv xieraq għall-inizjattivi tagħhom. Imma l-edukaturi qed ibatu minn riformi li jsiru bl-għala u li jiu minn fuq bla konsultazzjoni – bħalma ara lbieraħ stess meta l-edukaturi saru jafu mill-media bis-sistema tat-trasport għall-iskejjel li taffettwa ferm l-atmosfera tat-tagħlim. Dan l-istudju akkademiku sar qabel il-ftehim li l-Gvern iffirma dan l-aħħar mal-union tal-għalliema. Imma ħafna għalliema qed jistqarru pubblikament li dan il-ftehim hu ferm ’il bogħod minn dak li stennew. Il-Gvern għadu lura ħafna milli jwettaq dak mistenni biex ir-rispett lejn il-vokazzjoni ta’ edukatur ma jibqax jitbaxxa, kif ħareġ ċar minn dan l-istudju akkademiku.

Il-Partit Nazzjonalista jappella lill-Gvern biex jisma’ minn dak li qed jgħidu l-akkademii li mexxew dan l-istudju ħalli l-edukaturi tagħna jergħu jibdew igawdu r-rispett u l-appoġġ li jistħoqqilhom. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jagħti kas dan l-istudju xjentifiku li jixraqlu l-akbar kunsiderazzjoni.

Clyde Puli

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Edukazzjoni, Żvilupp Uman u Ħiliet għas-Seklu 21

27.02.2018