ŻOMM AĠĠORNAT:

L-interessi ta’ pajjina tħallew barra

Għall-ewwel darba f’dikjarazzjoni dwar l-immigrazzjoni l-Unjoni Ewropea għalet li ma tagħtix katal-problemi li pajjina jaffronta u filfatt ma jissemewx imkien. L-Oppoizzjoni hija mħassba meta fuq nara tara li l-immigrazzjoni rregolari hija waħda mill-prijorijiet nazzjonali u li għandha bonn l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea sabiex tissolva, u it-tieni l- interessi ta’ pajjii oħra bħall-Italja, l-ermanja, Spanja u l-Greja ew ikkunsidrati b’soluzzjonijiet.

Huwa ta’ diappunt ukoll li matul l-aħħar summit Ewropew, l-mexxejja tal-pajjii membri tal- Unjoni Ewropea baqgħu ma waslux għal qbil fuq il-qsim tal-pital-immigrazzjoni, u dan sabiex ikun wieħed mandatorju u ma jibqax volontarju. Fid-dawl tas-sitwazzjoni preenti kif ukoll tal-aħħar kaijiet ta’ immigrazzjoni irregolari fil-Mediterran, wieħed kien jistenna li dan iseħħ, għax pajjizna jekk ikollu jaffronta sfida akbar fix-xhur li ejjin se jsib ruħu f’diffikultajiet. Iktar u iktar meta wieħed jikkonsidra li matul dawn l-aħħar erbgħa snin l-isfida tal-immigrazzjoni rregolari iet traskurata.

L-Oppoizzjoni tinsab favur il-ħolqien ta’ reception centres f’pajjii li joffru sigurtà fil- kontinent Afrika , li josservaw d-drittijiet tal-bniedem u japplikaw r-regoli ghall-protezzjoni ta’ dawk li haqqhom protezzjoni nternazzjonali. Għalhekk qed tħeġġelil Joseph Muscat sabiex jikkonvini lill-Prim Ministri fil-grupp politiku tiegħu, li jidher li mhux jaqblu mal- ħolqien ta’ dawn i-entri. Fl-istess ħin l-Oppoizzjoni filwaqt li tinnota li sfortunatament l- European Asylum Support Office li jinsab f’pajjina tħalla barra mid-dikjrazzjoni, tara li għandu jkun hemm għarfien akbar għall-ħidmet tiegħu bħala parti minn soluzzjoni effettiva.

Filwaqt li huwa poittiv li jidiedu l-fondi għat-Trust Fund for Africa, l-Gvern għandu ukoll jinsisti ghall-investiment bil-bait Ewropew ta’ wara l-2020. Għandu jidied l-investiment fl- Afrika kemm mill-privat kif ukoll mill-fondi tal-ivilupp, mill-investituri Afrikani u Ewropej sabiex ikun hemm titjib fil-livell tal-għajxien fil-pajjii Afrikani u b’hekk jonqsu r-ragunijiet ta dawk li jimmigraw minhabba ragunijiet ekonomici.

L-Oppoizzjoni finalment qed tistenna li ssir riforma tat-trattat ta’ Dublin u għalhekk se tibqa’ tħeġġelill-Gvern biex jaħdem lejn din id-direzzjoni. L-Unjoni Ewropea ma tistax tħalli l-pajjii li jinsabu l-eqreb tal-Afrika waħedhom, għax l-Ewropa hija territorju wieħed u kull diffikultà li jaffaċċja pajjimembru tal-Unjoni għandha titqies daqslikieku diffikultà tal- Ewropa kollha.

L-Oppoizzjoni se tkompli tesii li l-Gvern għandu jkun trasparenti mal-poplu kollu dwar l- immigrazzjoni sabiex ikun hawn qbil nazzjonali u għalhekk l-Oppoizzjoni se tibqa’ tixpruna lill-Gvern sabiex l-interess nazzjonali jii mħares.

Carm Mifsud Bonnici

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Affarijiet Barranin

David Stellini

Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Affarijiet Ewropej

29.06.2018