ŻOMM AĠĠORNAT:

Il-Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista (FPPN) iħoss li l-miuri inkonkreti mħabbra mill- MFSA fil-konfront tal-bank Pilatus se jkomplu jtappnu isem Malta u r-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjarji. Din is-sitwazzjoni mhix usta għas-settur tas-servizzi finanzjarji f’Malta, li dejjem stinkaw sabiex itejbu r-reputazzjoni ta’ Malta.

L-FPPN innota bi tħassib l-aħħar viluppi b’rabta mal-arrest fl-Istati Uniti ta-chairman tal- bank Pilatus u jqis li l-miuri mħabbra mill-MFSA jistgħu fl-aħjar ipotei jii msejħa bħala ineffettivi u fl-agħar ipotei bħala opportunità biex il-bank Pilatus ikompli jopera bħal li kieku qatt ma’ ara xejn.

L-FPPN jemmen li s-sospensjoni immedjata u eventwalment r-revoka tal-lienzji kollha tal- bank Pilatus huma l-aħjar pass u għandhom jiu kkunsidrati mill-awtoritajiet relevanti. Din għandha tii segwita minn minn investigazzjoni indipendenti li tistħarrekif il-bank Pilatus tħalla jopera għal tul ta’ mien minkejja d-dubji persistenti dwar l-operat tal-bank u - chairman li ie arrestat. Din l-investigazzjoni għandha tinvestiga wkoll jekk l-awtoritajiet f’pajjina tħallewx jaħdmu b’mod ħieles fil-konfront tal-bank Pilatus jew jekk kienx hemm influwenza politika li rabtu idejn l-awtoritajiet.

L-istess investigazzjoni għandha wkoll tara x’wassal biex id-due diligence, li kellu jsir fuq i- chairman tal-bank Pilatus naqas milli jiddentifika traċċa tal-operat li wassal għall-akkui li qegħdin isiru fil-konfront tiegħu fl-Istati Uniti. L-FPPN jemmen li hija biss azzjoni konkreta li tnaddaf ir-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finazjarji f’Malta.

22.03.2018